Minister Łukasz Szumowski na Kongresie Zdrowie Polaków

Pacjent, który przychodzi na wizytę, oczekuje więcej niż w danej chwili otrzymuje. Rozmawianie o zdrowiu jest więc kluczowe. Debatując z ekspertami oraz przedstawicielami pacjentów należy dyskutować jak poprawić system, ale także pokazywać to, co już udało się osiągnąć na przestrzeni ostatnich lat ale i obecnie. Droga, którą sukcesywnie idziemy w Polsce krok po kroku jest dobrym kierunkiem. Należy nadal nią podążać po to, by ilość środków przeznaczanych na zdrowie Polaków była coraz większa.

Dążenie do zwiększenia środków finansowania nie zwalnia nas jednak z działań racjonalnych, takich ja te, które poprawiają koordynację opieki nad pacjentami.

Przykładem takich racjonalnych działań jest KOS-Zawał, gdzie przy czysto administracyjnych działaniach osiągnęliśmy redukcję śmiertelności o 30%.

To pokazuje, że nie tylko finanse są kluczowe. Oczywiście są one ważne i stanowią podstawę całego systemu. Z drugiej strony widzimy, że modelowanie opieki z czysto administracyjnego punktu widzenia jest równie istotne, ponieważ przekłada się bezpośrednio na umieralność pacjentów.

Innym ważnym aspektem jest edukacja w postaci debat takich jak ta dzisiejsza. Debata ta włącza się w cykl dyskusji nad systemem, nad tym jak go poprawić, ale także co my możemy osiągnąć tu i teraz, w obecnych warunkach.

Istotne jest także, by przedstawiać dane, a nie posługiwać się politycznymi przepychankami. Najgorsze bowiem co można zrobić dyskutując nad systemem ochrony zdrowia oraz o tym jak leczyć pacjentów skutecznie i bezpiecznie, to włączyć w to bieżącą politykę. Próba licytacji kto zrobił mniej, kto więcej, kto zrobił lepiej a kto gorzej jest tutaj bezcelowa. Musimy pokazywać, niezależnie od opcji politycznych, że możemy i chcemy dyskutować nad tym jak poprawić opiekę nad pacjentami. Jednocześnie należy też edukować pacjentów jak wygląda system w Polsce, jak wygląda na świecie, jakie są mankamenty i jakie plusy.

Według analiz pacjenci, którzy wyjeżdżają za granicę znacznie lepiej oceniają system polski niż ci, którzy nigdy nie wyjechali. W wielu krajach jest oczywiście lepiej, jednak z perspektywy nie jest u nas tak drastycznie jak się wydaje.

Dlatego tak ważne jest dyskutowanie i przedstawianie danych, które pacjenci sami będą potrafili ocenić. Trzymając się danych będziemy w stanie bardzo dużo osiągnąć z pacjentami, bo to o nich przecież wszyscy chcemy się troszczyć.

Agencja Informacyjna

 

prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, wypowiedź podczas Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”

Agencja InformacyjnaOpinie /MMS/ 02.12.19