Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię

 

Ministerstwo Zdrowia wydało zezwolenie, Lux Med Onkologia, na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. To pozwoli organizacji aby wkrótce stać się jednym z wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Będą one realizowane w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK), w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy.

 

Niebawem Lux Med Onkologia rozpocznie prace nad poszczególnymi elementami projektu, a w 2022 roku ośrodek uruchomi działalność w pełnym wymiarze i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów. Wysoko wykwalifikowanym zespołem kieruje dr hab. n. med. Emilian Snarski – Członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation).

 

„Uruchomienie Centrum Terapii Komórkowych to wyjątkowo ważny etap w rozwoju opieki nad pacjentami, prowadzone przez Lux Med. Dzięki przeszczepom, wykonywanym przez uznanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie, przy pomocy nowoczesnej aparatury Lux Med będzie mógł pomagać nowej grupie ciężko chorych pacjentów.” – Wyjaśnia Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med.

 

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej. Od wielu lat stosowane są one z powodzeniem m. in. w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach poważnych zaburzeń immunologicznych.

 

Lux Med Onkologia to wiodące centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i podstawowej opieki zdrowotnej. W szpitalach i poradniach Lux Med Onkologia najważniejszym standardem jest indywidualne podejście do pacjentów. Oferują one procedury medyczne w ramach finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i poza nim, zapewniają dostęp do nowoczesnych leków, np. udział w różnorodnych badaniach klinicznych oraz w programach lekowych.

 

„Obserwuję od dawna rozwój Grupy Lux Med. Osiągnięcia są naprawdę imponujące.” – Uważa Sławomir Skowiński szef Centrum Informacji. – „Lux Med to dowód, że w złożonych polskich warunkach jest możliwi rozwój prywatnej opieki zdrowotnej. Szkoda tylko, że tak potężna sieć medyczna jeszcze nie może oferować swoich usług wszystkich zakątkach naszego kraju. Być może decyduje o tym kalkulacja biznesowa. Mam nadzieję, że to się zmieni.” – Wyraża opinię Sławomir Skowiński szef Centrum Informacji.

 

Grupa Lux Med to lider rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce. Jest on częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2.500.000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest blisko 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3.000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17.500 osób, w tym około 7.500 lekarzy i 4.000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 13.08.2021