Liczby mówią: osoby transpłciowe

 

Opinie Polaków o osobach transpłciowych według badania „Global Atittudes Towards Transgender People”:

 

  • 21 proc. Polaków uważa, że osoby transpłciowe grzeszą
  • 22 proc. Polaków twierdzi, że nasze społeczeństwo jest zbyt tolerancyjne dla osób funkcjonujących w innej płci społecznej niż ta przypisana przy urodzeniu
  • 36 proc. Polaków nie chce, żeby ich dzieci miały styczność z osobami trans
  • 37 proc. Polaków twierdzi, że osoby transpłciowe naruszają tradycje naszego kraju
  • 41 proc. Polaków uważa, że osoby transpłciowe są chore psychicznie
  • 61 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem „Chcę żeby Polska była bardziej przyjaznym krajem dla osób trans
  • 61 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby transpłciowe powinny mieć biologiczne dzieci

  • 73 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby transpłciowe powinny móc adoptować dzieci

 

Badanie IPSOS na próbie 500 osób z Polski, dane zebrane internetowo, całość do znalezienia pod linkiem https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-toward-transgender-people?fbclid=IwAR2yVTF2syGhlO1uewsLjhU9LgDtAxlCaeLdlEsT6jdA6RoGJIi_iew21r0

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Liczby mówią,  (DEC)  17.08.2020 r.

Fot. by https://www.pexels.com/@cottonbro