Liczby mówią: Dzień Unii Europejskiej

 

9 maja obchodzony jest Dzień Unii Europejskiej. Datę święta ustanowiono w rocznicę przedstawienia przez Roberta Schumana w 1950 roku planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Chociaż potocznie święto nazywane jest Dniem Unii Europejskiej, to według uchwały Parlamentu Europejskiego oficjalnie nosi nazwę Dnia Europy.

Gruntowne zmiany w europejskiej zielonej polityce – Togetair 2022

4 oficjalne symbole posiada Unia Europejska: flagę, hymn, motto „Zjednoczeni w różnorodności”, oraz Dzień Europy

6 państw założycielskich: Królestwo Belgii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Federalna Niemiec oraz Republika Włoska

W 20 państwach obowiązuje waluta euro

24 języki urzędowe

27 państw członkowskich obecnie

705 posłów w Parlamencie Europejskim, z czego 52  mandaty należące do reprezentantów Rzeczpospolitej Polskiej

W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla

4 233 000 km² wynosi powierzchnia Unii Europejskiej

447 700 000 mieszkańców żyje w Unii Europejskiej

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 8.05.2023