Krzysztof Kamil Baczyński

Sejm ustanowił 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

 

Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia Kolumbów, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony patronem 2021 roku.

 

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu.” – brzmi fragment Uchwały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Za uchwałą głosowało 452 posłów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku. W 2021 roku mija sto lat od narodzin poety.

W 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

 

Krzysztof Kamil Baczyński zaczął pisać wiersze już w gimnazjum.

W swojej twórczości ukazuje życie jakiego doświadczał. Koszmarną, okaleczoną młodość, którą historia pozbawiła wszystkiego, co jest przywilejem ludzi wchodzących w dorosłość.

 

 

W tekście uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podkreślono: „Poeta mówi w swoich wierszach o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią.”

Krzysztof Kamil Baczyński zginął w wieku zaledwie 23 lat, śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera.

Poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Pomimo krótkiego życia Krzysztof Kamil Baczyński zostawił po sobie znaczny dorobek poetycki. Już w czasie II wojny światowej, w okupowane przez Niemców Polsce, opublikował cztery tomiki poezji. Ogólnie na twórczość poety składa się kilkaset wierszy, kilkanaście poematów i około dwadzieścia opowiadań.

Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonimy: Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś) urodził się 22 stycznia 1921 w Warszawie.

W 1939 roku ukończył  Państwowe Gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Od 1937 roku Krzysztof Kamil Baczyński był członkiem Komitetu Wykonawczego „Spartakusa”. Był również współredaktorem pisma „Strzały”, gdzie zadebiutował jako poeta. Marzył o zawodzie grafika lub ilustratora, dlatego chciał zdawać na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Niestety wybuch II wojny światowej w 1939 roku, uniemożliwił mu realizację planów). Od 1942 do 1943 roku Krzysztof Kamil Baczyński studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał także do Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie.

 

W czasie II wojny światowej Krzysztof Kamil Baczyński  był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu.

Jednocześnie cały czas tworzył, a warszawscy literaci szybko docenili jego talent. Co ciekawe młody poeta od władz podziemnych uzyskał zapomogę finansową na rozwój talentu. Krzysztof Kamil Baczyński był uczestnikiem tajnych kompletów, Harcerskich Grup Szturmowych i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy. Podczas okupacji ukończył podziemną Szkołę Podchorążych Rezerwy “Agricola” w Warszawie.

W 1942 roku Krzysztof Kamil Baczyński  ożenił się ze studentką podziemnej polonistyki Barbarą Drapczyńską.

Wiele swoich wierszy, w tym erotyków, poświęcił później swojej małżonce. Należał do batalionu „Zośka”, z którego został zwolniony z powodu małej przydatności w warunkach polowych. Przeszedł do harcerskiego batalionu “Parasol” na stanowisko zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii.

Krzysztof Kamil Baczyński zginął czwartego dnia Powstania Warszawskiego 4 sierpnia 1944 roku około godziny 16.00.

Został śmiertelnie raniony przez niemieckiego strzelca wyborowego, który atakował prawdopodobnie z gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie. 1 września 1944 roku z tomikiem wierszy męża w dłoni zginęła Barbra Baczyńska, z domu Drapczyńska. Krzysztof Kamil Baczyński został pochowany wraz z ukochaną żoną na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze 22A-2-12, między kwaterami „Zośka” i „Parasol”.

 

Krzysztof Kamil Baczyński jest przez historyków literatury uważany za jednego z największych polskich poetów.

Zwany jest nawet „drugim Słowackim”. Profesor Stanisław Pigoń – wybitny historyk literatury polskiej, edytor, wychowawca i pedagog, gdy dowiedział się o wstąpieniu poety do oddziałów dywersyjnych w czasie II wojny światowej, nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Brylantem, którym strzelamy we wroga”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /SYL/ 22.01.2021