Międzynarodowe Święto Klasy Robotniczej

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy lub też  Święto Klasy Robotniczej . 1 maja jako święto zostało  wprowadzone w 1889 roku przez II Międzynarodówkę. Miało być upamiętnieniem wydarzeń początkowych dni maja 1886 roku w Chicago. W Stanach Zjednoczonych odbył się wtedy strajk będący częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy.

Święto Pracy na ziemiach polskich po raz pierwszy obchodzone było, tak jak i na świecie, w 1890. Niejednokrotnie były organizowane wbrew woli zaborców masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami.

W 1919 roku po raz pierwszy w Sejmie Ustawodawczym omawiany był wniosek o ustanowienie 1 maja świętem powszechnym w całej Polsce. Wolnym od pracy świętem państwowym jest jednak dopiero od 1950 roku.

W czasach PRL Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt. Organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe upamiętniające wydarzenia ważne dla środowiska robotniczego. Święto miało także szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia „1 maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.

Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter spontaniczny. Swoje demonstracje  od lat organizują różne środowiska. Demonstracjom towarzyszą pikniki, kiermasze, dyskusje plenerowe oraz koncerty.  Pandemia koronawirusa uniemożliwiała obchody wielu świąt i rocznic w tym roku, dlatego tegoroczne obchody święta 1 Maja nie będą związane z żadnymi pochodami czy demonstracjami.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura /now/ 29.04.2020, akt. 19.04.2021