Ciechanowskie Zeszyty Literackie – pierwsza prezentacja online

 

Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 22 Stefan Gołębiowski (1900-1991) poeta, tłumacz Horacego to ostatni numer periodyku wydawanego przez Związek Literatów na Mazowszu. 12 sierpnia 2020 roku, w środę, o godzinie 17:00, odbędzie się jego prezentacja online. Przygotowanie wersji elektronicznej było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Ciechanowskie Zeszyty Literackie” to periodyk ukazujący się corocznie od 1999 roku. Redaktorem naczelnym od początku istnienia pisma jest Teresa Kaczorowska.  Zeszyty wydawane przez Związek Literatów na Mazowszu finansowo wspierane są przez samorządy lokalne. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” co roku mają swój indywidualny tytuł i kolor, a także wiodący temat. Coroczny numer poświęcony jest w szczególności jednemu pisarzowi, związanemu z regionem. Dotychczasowe periodyki były dedykowane m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teofilowi Gomulickiemu.

Tegoroczny numer dedykowany jest Stefanowi Gołębiowskiemu, a jego promocja odbędzie się online w środę 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 17.00. Numer 22, i zarazem ostatni, “Ciechanowskich Zeszytów Literackich” przygotowany został w wersji elektronicznej dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w wysokości 3 000 złotych. Wydaniu towarzyszy również nagranie zrealizowane w pięknej scenerii opinogórskiego parku, , u stóp pomnika trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Na filmie redaktor naczelna „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, Teresa Kaczorowska rozmawia o Stefanie Gołębiowskim z jego wychowankami: dyrektorem Muzeum Romantyzmu (byłym dyrektorem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu) – Romanem Kochanowiczem i obecnym dyrektorem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu /Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/ – Jerzym Piotrowskim.

Stefan Gołębiowski urodzony w Bieżuniu 25 listopada 1900 roku znakomity polski pedagog, poeta, pierwszy tłumacz wszystkich utworów Horacego, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL II i III kadencji. Nauczyciel w gimnazjum koedukacyjnym i niższym seminarium zakonnym pasjonistów w Przasnyszu. Organizator i nauczyciel tajnego szkolnictwa w Bieżuniu, dyrektor liceum im. Władysława Orkana w Bieżuniu. Prowadził aktywną działalność społeczna. Członek Związku Literatów Polskich, honorowy członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Zmarł 13  czerwca 1991 roku w Bieżuniu.

Ostatni numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” zaprezentowany zostanie online w środę, 12 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 pod linkiem:

https://www.facebook.com/watch/?v=752514618870873

 oraz na:

http://www.zlmaz.pl/index.php?numer=1&nr=1&id=310

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 10.08.2020