III Kongres Patient Empowerment

 

„Ekspertyza”, „Empatia”, „Ewolucja” – to hasła III edycji Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment organizowanego przez Fundację Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Celem wydarzenia są sprawy pacjentów, a także środowiska medycznego – w trosce o wyższą jakość ochrony zdrowia.

Patient Empowerment oznacza aktywizację i wzmocnienie roli pacjentów i jest ściśle powiązany z budowaniem wsparcia edukacyjno-informacyjnego dla chorych na temat ich praw, dostępnych terapii i procesów leczenia. Aby było to możliwe profesjonaliści zdrowotni muszą stać się także profesjonalistami w zakresie komunikacji interpersonalnej, a pacjenci powinni umiejętnie podejmować interakcję z systemem i jego przedstawicielami. Organizatorem III edycji Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment jest Instytut Komunikacji Zdrowotnej, którego misja jest podnoszenie jakość opieki zdrowotnej w Polsce, dzięki rozwijaniu kompetencji z dziedzin komunikacji interpersonalnej oraz przywództwa wśród pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.

Kluczowym przesłaniem III edycji Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment jest opinia środowiska osób korzystających z systemu opieki zdrowotnej.

„To dla nich tworzy się i modyfikuje wszystkie rozwiązania w szpitalach czy przychodniach, dlatego trzeba stale prowadzić z ich środowiskiem dialog, a wyciągnięte na jego podstawie wnioski traktować jako najważniejsze wskazówki przy planowanych działaniach systemowych. Rozmowa z pacjentami pozwala także na coraz lepsze zrozumienie ich potrzeb, najistotniejszych przy udoskonalaniu całego lecznictwa w Polsce”. – Mówi Kalina Gierblińska z Fundacji Instytutu Komunikacji Zdrowotnej.

Celem Kongresu jest wypracowanie definicji „patient empowerment”. Ma być ona spójna z potrzebami wszystkich środowisk zaangażowanych w wielowątkowy obszar ochrony zdrowia w Polsce. Ich reprezentanci wezmą udział w kilkunastu sesjach tematycznych Kongresu, ujętych bloki tematyczne.

„Pacjent czyli lider strategii zdrowia” to blok, podczas którego uczestnicy III Międzynarodwego Kongresu Patient Empowerment będą się starali znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.: jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich, jakie są społeczne i ekonomiczne konsekwencje źle zarządzanych chorób przewlekłych czy roli praw i obowiązków pacjenta w relacji do możliwości całego systemu. Kolejnym blokiem tematycznym jest „Zdrowie terytorialne”, w którym paneliści będą debatować m.in. o roli samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta. Nowe podejście „ekspertyzy, empatii, ewolucji” będzie również tematem dyskusji. W tym bloku eksperci będą rozmawiać o zagadnieniach relacji lekarz – pacjent: „od choroby do człowieka” i tworzenia procesów HTA (Oceny Technologii Medycznych) w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich.

Zamierzeniem organizatorów jest, by III Kongresu Patient Empowerment stał się swoistym platformą dialogu i współpracy pomiędzy organizacjami pacjenckimi, specjalistami od medycyny klinicznej, naukowcami i reprezentantami instytucji i urzędów odpowiedzialnych za jakość ochrony zdrowia w Polsce. W wydarzeniu wezmą też udział goście z zagranicy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi np. relacji pacjent – system ochrony zdrowia w innych krajach.

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2019 roku, w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie. Dla zainteresowanych organizator zaplanował tzw. „korytarz ekspercki”, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać ze specjalistami wielu dziedzin zdrowotnych, m.in. z dietetykiem, trenerem zdrowia, psychoonkologiem czy wykonać badanie spirometryczne. Wśród stoisk eksperckich znajdą się punkty informacyjne Rzecznika Praw Pacjenta i wielu fundacji, które na co dzień wspierają pacjentów i ich rodziny. Na stoisku Wydawnictwa Agora będzie można kupić książkę „Parkinson – poradnik dla pacjentów i ich bliskich”, której autorką jest Iwona Schymalla. Przed budynkiem Centrum Konferencyjnego Kopernik pierwszego dnia Kongresu będzie można skorzystać z mammobusa, należącego do LUX MED Diagnostyka i wykonać badanie profilaktyczne piersi.

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment uzyskał również patronat Rzecznika Praw Pacjenta, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Unii Onkologii, Federacji Pacjentów Polskich, Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, International Alliance of Patients’ Organizations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej i Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu. Kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Przy wydarzeniu został utworzony komitet honorowy Ministra Zdrowia.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /BIN/ 02.04.19