Kiedy obniżki stóp procentowych?

Kiedy obniżki stóp procentowych? Analiza polityki pieniężnej w Europie Środkowo-Wschodniej w 2024 r.

Agencja Informacyjna: Eksperci Allianz Trade odpowiadają na pytanie: kiedy obniżki stóp procentowych w Polsce? Analizując trendy w naszym regionie eksperci są zdania, że cierpliwość kredytobiorców będzie wystawiona na próbę.

Kiedy obniżki stóp procentowych? Aktualna sytuacja inflacyjna

W ostatnich latach, inflacja stała się jednym z głównych tematów ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Po okresie dezinflacji, odwrócenie trendu i ponowny wzrost inflacji budzą pytania dotyczące przyszłości polityki pieniężnej w regionie. Allianz Trade prognozuje, że inflacja utrzyma się powyżej docelowych przedziałów banków centralnych do końca 2024 roku, co wpłynie na decyzje dotyczące stóp procentowych.

W 2023 roku region CEE doświadczył spadku inflacji cen konsumpcyjnych dzięki silnym efektom bazowym, takim jak gwałtowne osłabienie cen żywności i energii po ich gwałtownym wzroście w 2022 roku. Jednak najnowsze dane za kwiecień 2024 roku wskazują na odbicie inflacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Na przykład, w Polsce inflacja wzrosła do 2,4% r/r z 2,0% w marcu.

Czynniki wpływające na inflację

Głównym czynnikiem wzrostu inflacji w regionie były rosnące ceny żywności. W Polsce dodatkowo wpłynęło na to ponowne wprowadzenie wyższego podatku VAT. W Polsce i Czechach wzrost cen paliw, podążający za globalnymi cenami ropy naftowej, również odegrał swoją rolę.

Prognozy inflacyjne na 2024 Rok

Allianz Trade przewiduje, że do końca 2024 roku inflacja w Polsce wyniesie 4,6% r/r, w Czechach 3,7%, a na Węgrzech 4,8%. W Rumunii inflacja pozostanie na wysokim poziomie 4,7%. Oczekuje się, że inflacja zacznie spadać w 2025 roku, ale powrót do docelowych przedziałów może potrwać do 2026 roku w przypadku Rumunii.

Wykres 2: Perspektywy inflacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Źródła: LSEG Datastream, statystyki krajowe, Allianz Research

Polityka Pieniężna i Perspektywy Stóp Procentowych

Oczekuje się, że polityka pieniężna w regionie CEE będzie ostrożna, z uwzględnieniem perspektyw inflacyjnych. Banki centralne prawdopodobnie utrzymają realne stopy procentowe na dodatnim poziomie. W Polsce, bank centralny, który rozpoczął cykl łagodzenia polityki pieniężnej we wrześniu 2023 roku, utrzyma stopę procentową na poziomie 5,75% co najmniej do III kwartału 2024 roku, a następnie może obniżyć ją o 25 pb w IV kwartale.

W Czechach, które obniżyły stopę procentową o 175 pb w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, oczekuje się dalszych spadków o 100 pb do 4,25% na koniec 2024 roku. Na Węgrzech cykl łagodzenia polityki pieniężnej był najbardziej agresywny, z siedmioma obniżkami stóp o łącznej wartości 525 pb od października 2023 roku. Allianz Trade spodziewa się kolejnej obniżki o 50 pb w tym tygodniu, a następnie pięciu kolejnych cięć o 25 pb w pozostałej części roku.

Czynniki ryzyka i perspektywy Globalne

Również globalne czynniki będą miały wpływ na politykę pieniężną w regionie CEE. Oczekuje się bardziej umiarkowanego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed i EBC. Niepewność co do cen ropy naftowej w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, silny wzrost płac oraz luźna polityka fiskalna w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii mogą wpływać na decyzje dotyczące stóp procentowych.

Wykres 3: Perspektywy stóp procentowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródła: LSEG Datastream, statystyki krajowe, Allianz Research

Kiedy obniżki stóp procentowych? Turecki przypadek

Przykład Turcji pokazuje, jak dramatycznie mogą zmieniać się stopy inflacji i decyzje dotyczące stóp procentowych w krótkim czasie. Po wyborach parlamentarnych w maju 2023 roku Turcja przyjęła bardziej ortodoksyjne stanowisko w polityce gospodarczej, co doprowadziło do podniesienia stopy procentowej z 8,5% do 50,0% do marca 2024 roku. Allianz Trade prognozuje, że inflacja w Turcji spadnie do około 40% w 2024 roku i 20% w 2025 roku, co pozwoli bankowi centralnemu na stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej w IV kwartale【Allianz Trade】.

Obniżki stóp procentowych – wnioski

Prognozy Allianz Trade sugerują, że banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej będą prowadzić ostrożną politykę pieniężną w nadchodzących latach, z uwzględnieniem perspektyw inflacyjnych i globalnych czynników ryzyka. Pomimo oczekiwanych obniżek stóp procentowych, stopy te prawdopodobnie pozostaną wyższe niż przed pandemią. Kluczowym pytaniem pozostaje, kiedy obniżki stóp procentowych rzeczywiście nastąpią i jak będą kształtować się w kontekście zmieniającej się sytuacji inflacyjnej i gospodarczej.

AI World /MNS/ Zródło: Allianz Trade / Ilustracje: OpenAI