Poezja dzisiaj nr 129-130

Już 130 numer „Poezji dzisiaj”

 

Ukazał się właśnie najnowszy, 130 numer „Poezji dzisiaj” – jedynego pisma literackiego w Polsce skoncentrowanego wyłącznie na poezji. I jedynego pisma literackiego w Polsce wydawanego bez publicznych i samorządowych dotacji.

W najnowszym numerze „Poezji dzisiaj”  (nr 129/130) znajdziemy obszerną relację z obchodów XVIII Światowego Dnia Poezji UNESCO o którym pisze redaktor naczelny pisma Aleksander Nawrocki:

– Tegoroczny Światowy Dzień Poezji UNESCO trwał 65 dni, od literackiego spotkania w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Mokotów, w Wypożyczalni przy ul. Mozarta 1 w dniu 21 marca br., do uroczystego zakończenia w Grodnie 24 maja br. Imprezy poetyckie odbyły się m. in. w kryształowej sali Domu Polonii, w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Nałkowskich w Wołominie, w Domach Kultury: w Staszowie, Żyrardowie, Piastowie, Chotomowie, w warszawskich liceach i szkołach podstawowych, w Kołobrzegu – razem z Nocą Poezji zorganizowaną przez tamtejszy Oddział SAP-u, następnie w Wilnie, Rydze, Tallinie i Grodnie, gdzie prócz autorów prezentowano wydane na tę okoliczność książki poetów polskich i zagranicznych. Ryga zrewanżowała się drukiem wierszy naszych poetów w miesięczniku „Czasy Obecne”, zaproszeniem do audycji radiowej, przyjęciem przez „ojców miasta” i honorowym wręczeniem kluczy do jego bram oraz wspólnym spotkaniem z poetami i czytelnikami w liczbie kilkudziesięciu osób w Centralnej Bibliotece Ryskiej, gdzie ujęła mnie zorganizowana na nasze przyjęcie wystawa książek w języku polskim, w tym „Pana Tadeusza” z ilustracjami Andriollego”.

Aleksander Narocki, red. naczelny „Poezji dzisiaj”

O tegorocznych obchodach Światowego Dnia Poezji pisze również Jolanta Bogusławska. W piśmie znajdziemy także relacje uczestników z Kołobrzeskiej Nocy Poetów, wydarzeń poetyckich w Żyrardowie a także Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Artykułom towarzyszą fotografie Barbary Jurkowskiej i Dariusza Sobieskiego. Jan Rychner relacjonuje spotkania Światowego Dnia Poezji w Wilnie, Jerzy Paruszewski porusza kwestię współpracy literackiej między polskimi, łotewskimi i estońskimi pisarzami, a Agata Sobczak o Nocy Muzeów w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad łąkami” w Wołominie.

Najnowszy numer „Poezji dzisiaj” zawiera również ogromną porcję poezji.

W dziale „Wiersze patriotyczne i religijne” znajdziemy takie utwory takich autorów jak: Adam Mickiewicz (1798-1855) – Śmierć Pułkownika, Seweryn Goszczyński (1801-1876) – Wyjście z Polski, Józef Bohdan Zaleski (1802 – 1886) – W oman żurawi, ks. Karol Antoniewicz (1807 – 1852) – *** Chwalcie łąki umajone…, Wincenty Pol (1807 – 1882) – Mazur, Juliusz Słowacki (1809 – 1849) – Pośród niesnasków Pan Bóg uderza…, Zygmunt Krasiński (1812 – 1859) – Hymn, 
Cyprian Kamil Norwid (1821 – 1883) – Moja piosnka (II), Teofil Lenartowicz (1822 – 1893) – Jak to na Mazowszu, Adam Asnyk (1838 – 1897) – Do młodych, Maria Konopnicka (1842 – 1910) – Polska – moja Ojczyzna  i Władysław Bełza (1847 – 1913) – Katechizm polskiego dziecka.

Nie zabrakło oczywiście również poezji współczesnej.

W tym numerze swoje utwory prezentują: Halina A. Cenarska, Stanisław Kałucki, Piotr Koprowski, Anna Landzwójczak, Anna Maria Mickiewicz, Borys Russko, Andrzej Sondej, Jerzy Stasiewicz, Jan Stępień, Izabela Zubko.

W numerze pojawiają się takze młodzi twórcy poezji: Aleksandra Smerachańska, Olga Mazurek, Marcin Molski, Piotr Skibiński i Miłosz Skrzyński, Julia Żebrowska-Cielek, Tekla Skalińska, Małgorzata Toniszewska i Milena Zbińkowska.

W dziele „Wiersze nadesłane” przeczytamy utwory których autorami są Grzegorz Dzienis, Bartosz Gromek i Piotr M. Nowak.

W dziale krytyki znajdziemy artykuły których autorami są Anna Maria Mickiewicz, Dariusz Pawlicki i Piotr Koprowski. Redaktor naczelny Aleksander Nawrocki zamyka numer artykułem o przesłaniu Zbigniewa Herberta.

„Poezja dzisiaj” jest dostępna m. in. w Empikach na terenie całej Polski.

https://agencja-informacyjna.com/kultura/swiatowy-dzien-poezji-unesco-po-raz-18-wideo/

Znamy laureatów World Poetry Day UNESCO 2018

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna /EST/ 18.07.2018