Jadwiga Emilewicz: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

 

Podpis złożony! 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał, w Poznaniu, w historycznym Hotelu Bazar, ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe. W wyjątkowym historycznym miejscu, w którym gościł Ignacy Jan Paderewski, a którego przyjazd był iskrą, doprowadzającą do wybuchu walk 27 grudnia 1918 r.

 

„To jest pewien akt swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec bohaterów Powstania Wielkopolskiego jako ogromnie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu.” – Skomentował, decyzję o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Andrzej Duda – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Co szczególnie ważne decyzja podjęta ponad politycznymi podziałami, prezydencka ustawa przyjęta została sprawnie przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Jako poseł z Poznania, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej pięknej inicjatywy. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogłam w tym również uczestniczyć. Podpis pod ustawą Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej kończy proces legislacyjny, teraz czas dla Wielkopolan, by pokazali całej Polsce, jak nowe święto celebrować. To już zadanie dla nas wszystkich.

 

Jadwiga Emilewicz

 

Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej (potoczna nazwa państwa niemieckiego, istniejącego w latach 1919–1933 – nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka, niem. Deutsches Reich), toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim (ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez Królestwo Prus – Niemców). w obrębie Prowincji Poznańskiej do odrodzonej II Rzeczpospolitej Polskiej, umacniającej już w tym czasie niepodległość.

 

2021 Rok Powstań Śląskich

 

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Ignacy Jan Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

 

Ignacy Jan Paderewski herbu Jelita – polski patriota, pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim wpływem Woodrow Wilson prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Amerykanów traktatu wersalskiego (główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone) 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Rzeczpospolitej Polskiej – dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

 

11 listopada – Święto Niepodległości

 

Powstańcy, w krótkim czasie, opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

 

Szacuje się, że w bitwie o Ławicę (1919) zdobyto największy łup wojenny w tysiącletniej historii polskiego oręża (sprzęt lotniczy o wartości 160–200.000.000 marek, w tym ponad 300 samolotów).

 

Powstanie Warszawskie – pamiętamy!

 

Jadwiga Katarzyna Emilewicz (z domu Szyler) –polityk, politolog i menedżer kultury. Posłanka na Sejm IX kadencji (od 2019). W latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2018–2019 minister przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego, w latach 2019–2020 minister rozwoju w jego drugim gabinecie, w 2020 wiceprezes Rady Ministrów.

 

Jadwiga Katarzyna Emilewicz w 1998 ukończyła politologię w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011 otworzyła na tejże uczelni przewód doktorski. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełniła obowiązki dyrektora Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Współzałożycielka i członkini redakcji kwartalnika „Pressje”. Stypendystka Uniwersytetu Oksfordzkiego, na którym (w Wadham College) w 2002 ukończyła studia podyplomowe. Była też dyrektorem zarządzającym KN Studio.

 

Marta Kubiak: najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich rodzin

 

W pracy zawodowej i badawczej Jadwiga Katarzyna Emilewicz zajęła się socjologią władzy, samorządem terytorialnym, historią najnowszą oraz transformacją ustrojową Polski. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zjawiska władzy w polityce, teorii sił społecznych oraz interesów społecznych. Autorka książki pt. „Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową w 1998 roku widziana oczami jej aktorów”, którą napisała wraz z Arturem Wołkiem.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaOpinie /źródło facebook /28.11.2021