Instytut Staszica apeluje o ujawnienie procedury wyboru typu szczepionki przeciw pneumokokom

Ministerstwo Zdrowia jest na etapie podejmowania ważnej decyzji dotyczącej typu szczepionki przeciwko pneumokokom. Proces ten oraz kryteria wyboru nie zostały upublicznione. Instytut Staszica wydał stanowisko w tej sprawie.

Jednym z priorytetów polskiej polityki zdrowotnej jest zapobieganie chorobom zakaźnym.  Skutecznym sposobem ochrony zdrowia obywateli jest zapewnienie im dostępu do bezpłatnych szczepień, które zmniejszają ryzyko zachorowania.

Prawie 80 % zakażeń, które są zgłaszane Państwowemu Zakładowi Higieny, stanowi inwazyjna choroba pneumokokowa. Pneumokoki to bakterie wywołujące poważne zakażenia bakteryjne u dzieci, zwykle zlokalizowane w gardle lub nosie. Łatwo można się nimi zarazić lub stać się ich nosicielem. Nazywane są również dwoinkami zapalenia płuc. Bakterie rocznie powodują około 14,5 mln zachorowań oraz 800 000 zgonów u dzieci poniżej 5. roku życia.

Obecnym zadaniem Ministerstwa Zdrowia jest wybór typu szczepionki, która ma zostać zakupiona ze środków publicznych. Na polskim rynku dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 10-walentnej (PCV 10), tzn. zawierającej dziesięć serotypów pneumokoka i 13-walentnej (PCV 13), która zawiera ich trzynaście.

Eksperci Instytutu Staszica uważają, że podstawowym kryterium wyboru powinny być skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. Oceniając skuteczność należy brać pod uwagę nie tylko liczbę serotypów, ale także ich rodzaj. Najwięcej powikłań i zgonów wywołują serotypy: 3 (najczęstsza przyczyna zgonów związanych z pneumokokami w Polsce), 14 i 19A. Serotyp 3 jest obecny jedynie w PCV 13 i dlatego co piąty rodzic decyduje się zapłacić za ten typ szczepionki, mimo że preparat PCV 10 jest bezpłatny.

Zespół ds. Szczepień Ochronnych, który działa przy Ministerstwie Zdrowia, wydał swoją rekomendację w sprawie wyboru typu szczepionki. Pomimo dotychczasowej praktyki oraz braku prawnej podstawy do odmowy udzielenia informacji, Ministerstwo nie upubliczniło treści owej rekomendacji. Rekomendacja Zespołu nie jest końcem procesu decyzyjnego. Minister Zdrowia przekazał sprawę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  Nie jest to często stosowane wydłużanie postępowania decyzyjnego, zwłaszcza w kwestiach nie budzących wątpliwości. Dziwne natomiast jest postępowanie Ministerstwa, które nie czekając na decyzję Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, rozpisało przetarg.

Jak wynika z opublikowanego stanowiska Instytutu Staszica, proces podejmowania decyzji powinien być transparentny, a argumenty przemawiające za decyzją powinny być udostępnione opinii publicznej. Ministerstwo Zdrowia powinno niezwłocznie ujawnić rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych. Zdaniem ekspertów Ministerstwo powinno podać także powody przyjęcia takiej, a nie innej procedury. Po pierwsze ze względu na zasadę transparentności działania instytucji publicznych, a po drugie przez wzgląd na zdrowie Polaków. Ostateczna decyzja, która zapadnie w tej sprawie, powinna zostać dobrze uzasadniona. Nie powinna kwestionować zaufania Polaków do państwa.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna/ Gospodarka /now/ 02.02.2020