Gospodarcza Innowacyjność dla zrównoważenia

Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” to temat przewodni XI Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” organizowanej w dniach 15-16 marca 2018 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.
Świat ulega rosnącej dynamice zmian. Wiele z nich jest nieprzemyślanych lub nieuwzględniających wieloaspektowych skutków.

Dziś już idea ochrony środowiska jest pojmowana nie tylko jako ochrona przyrody i zwierząt, ale także jako ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a nawet traktowana określony model świadomej konsumpcji.

Komisja Europejska ogłosiła „Manifest dla Europy Efektywnej Energetycznie”, z którego wynika, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało, dla ochrony świata w kształcie jaki znamy.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) określane też modelem gospodarki cyrkularnej postuluje tworzenie produktów, których wykorzystanie nie generuje odpadów. W sytuacjach, w których odpady muszą powstać konieczne jest poszukiwanie rozwiązań prowadzących do ich powtórnego wykorzystania nie poprzez kosztochłonną obróbkę, lecz znalezienie nowych zastosowań, często w innych branżach.

XI edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” odbędzie się pod hasłem „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Nawiązuje ono do kwestii wzornictwa przemysłowego w kontekście ochrony środowiska oraz wyzwań stawianych przez model gospodarki cyrkularnej dla branży wzorniczej: od uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych i biznesowych, poprzez przykładowe rozwiązania z zakresu innowacji ekologicznych w dziedzinach technologii, idee recyklingu oraz upcyklingu, odpowiedzialność społeczną biznesu, po problematykę projektowania ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego RP. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Organizatorami konferencji są: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a partnerami Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Ambasada Danii w Rzeczpospolitej Polskiej, Adamed SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, Passio sp. z o.o., Patpol Kancelaria Patentowa Polservice i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Program


czwartek, 15 marca 2018 roku
9:00–9:30 Otwarcie konferencji: dr Alicja Adamczak — Prezes Urzędu Patentowego RP, Ole Egberg Mikkelsen — JE Ambasador Danii w RP, dr Marek Dietl — Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Wang Binying — Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Szwajcaria;

9:30–9:45 Wystąpienie specjalne: Jadwiga Emilewicz — Minister Przedsiębiorczości i Technologii;

9:45–10:00 Wystąpienie inwidualne: Luis Berenguer Giménez — Członek Kierownictwa Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);

 

panel 1

10.00–11.30 – Czy ekoprojektowanie odpowiada na wyzwania współczesnego biznesu? („Manifest dla Europy Efektywnej Energetycznie”, dokument Komisji Europejskiej ws. gospodarki obiegu zamkniętego, standardy gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach, relacja pomiędzy designem a standardami środowiskowymi, czy moda na eko to tylko chwyt reklamowy czy można na niej zarobić?

moderacja: Bożena Gargas — Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, uczestnicy panelu: Michał Drożdż — Ekspert rozwoju nowych produktów, ProductLab, dr hab. inż. Anna Lewandowska — Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (TBC), Robert Nowakowski — Dyrektor Zarządzający Green Dream Boats, Ewelina Przepłata — przedstawiciel marki DekoEko.com, dr Agnieszka Sobol — Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Łukasz Sosnowski — ekspert Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

panel 2

12.00-13.15 – Projektowanie ekologicznych innowacji (środki ochrony prawnej innowacji: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, know how przedsiębiorstwa, projektowanie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, wpływ ekologii na najnowsze trendy w innowacyjnym biznesie, jak wprowadzić innowacje na rynek?)

moderacja: prof. Marek Adamczewski — Kierownik Katedry Projektowania Produktu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; projektant w Pracowni Marad Design, uczestnicy panelu: dr Alicja Adamczak — Prezes Urzędu Patentowego RP, Adam Ambrozik — Dyrektor ds. Korporacyjnych, VELUX Polska, Marina Foschi — Radca ds. Prawnych i kreowania narzędzi polityki w sektorze znaków towarowych i wzorów przemysłowych, WIPO, Piotr Hołubowicz — Prezes Zarządu, SEEDiA, dr hab. Marcin Śmiglak — Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 

panel 3

14.15–15.15 – Środki publiczne dla ekoprojektowania (dojrzałość i struktura organizacyjna beneficjenta środków publicznych w aspekcie potencjału do ich absorpcji, wspierane kierunki finansowania z instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych ze środków publicznych, przedstawienie programów „Inteligentny Rozwój”, „Sokół”, „Sieć Otwartych Innowacji”)

uczestnicy panelu: Izabela Banaś — Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Artur Michalski — Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr inż. Adrianna Pawlik — Ekspert, dział Koordynatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bartosz Sokoliński — Dyrektor Departamentu Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu

panel 4

15.15–17.00 – Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań eko logicznych (W jaki sposób projektant może odnaleźć równowagę pomiędzy presją ekonomiczną, interesem przedsiębiorcy a potrzebami społeczeństwa, aby działać w sposób ekologicznie odpowiedzialny? Stare materiały — nowatorskie projekty – Akademickie Centrum Designu. Kreatywne wykorzystanie odpadów — Międzynarodowa Wystawa „Pure Gold. Upcycled! Upgraded!” w Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg. Kreowanie mody na konsumpcję produktów ekodesignu. Ekologiczna i etyczna odpowiedzialność projektantów. Upcykling — designerski recykling.)

moderacja: prof. Jolanta Rudzka-Habisiak — Rektor ASP Łódź, uczestnicy panelu: prof. Marek Adamczewski — Kierownik Katedry Projektowania Produktu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; projektant w Pracowni Marad Design, prof. Volker Albus, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Luis Berenguer Giménez — Członek Kierownictwa Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Ryan Frank — Designer, prof. Anna Orska — Orska Biżuteria


piątek 16 marca 2018

panel 5

9.30–11.00 – Ekodesign jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach społecznej od powiedzialności biznesu (CSR ) (Ekodesign jako narzędzie kreowania wizerunku firmy. Odpowiedzialność społeczna jako standard prowadzenia biznesu. Budowanie strategii uwzględniających interesy społeczne i ochronę środowiska w dobie gospodarki cyrkularnej. Komunikowanie idei biznesu odpowiedzialnego ekologicznie. Norma a idea — Obostrzenia prawne a dobrowolność praktyk CSR.)

moderacja: Zofia Leśniewska — Dyrektor ds. Projektów Specjalnych „Polityki” („Listki CSR”), uczestnicy panelu: dr Marta Karwacka — Sensa Konsulting, Irena Pichola — Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Lider zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Monika Kupska-Kupis — Architekt, Velux Polska, Małgorzata Lubelska — dyrektor ds. marketingu, Grupa Żywiec S.A.

11.30–12.00 – wystąpienie indywidualne: Przemysław „Mac” Stopa — Massive Design

panel 6

–14.00 Projektowanie Ekologicznej Przestrzeni Miejskiej – Luksusowy trend czy świadoma konieczność? (Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej. Domy inteligentne. Ramowa Dyrektywa Wodna.)

moderacja: prof. Jolanta Rudzka-Habisiak — Rektor ASP w Łodzi, uczestnicy panelu: Karol Gniazdowski — Projektant, ekspert — Bjerg Arkitektur Polska, Ewa Gołębiowska — Dyrektor, Zamek Cieszyn, Paweł Grobelny — Projektant, Robert Konieczny — KWK PROMES, Edyta Mietkowska — Przedstawiciel Urzędu m. st. Warszawy, Anna Siwik — Projektant, studio dRMM (Londyn) Przedstawiciel Złota 44 Sp. z o.o.

Agencja Informacyjna (DEC) 09.03.2018