Eko-Hub – jak zbliżyć naukę do praktyki?

 

Odpowiedź na to ważne pytanie pozwala stworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Eko-Huba, który będzie funkcjonował w Centrum Transferu Technologii. Nowy i twórczy organizm wyrósł z zawartego w październiku 2022 porozumienia, dotyczącego współpracy Uniwersytetu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”.

 

Ecosavers club to niższe rachunki za prąd i wodę

 

W spotkaniu tworzącym Eko-Hub wzięli udział: dr hab. Bartosz Sołowiej – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, mgr inż. Iwona Niezgoda – prof. uczelni, dyrektor Centrum Transferu Technologii, dr inż. Anna Jeżak-Zgórka – specjalista ds. innowacyjności CTT. Natomiast „Polską Ekologię” reprezentował Paweł Krajmas – prezes Stowarzyszenia oraz Maciej Bartoń – pełnomocnik zarządu.

 

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” powstało w 2006 roku i skupia blisko 150 producentów, którzy podjęli produkcję żywności z surowców ekologicznych, i mają przekonanie, że produkty te są bardziej wartościowe dla człowieka. Partnerzy porozumienia nie zaczynają współpracy od zera, bowiem wiele rozwiązań naukowych powędrowało już do sektora żywności ekologicznej i znalazło zastosowanie np. w przetwórniach. Przykładem może być komora dojrzewalnicza w Z.M. „Jasiołka”. Forma, kształt i materiały użyte do stworzenia  komory są efektem wieloletnich badań oraz współpracy “Jasiołki” właśnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i z profesorem Zbigniewem Dolatowskim z warszawskiego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Proces dojrzewania szynek, schabu, udźca, kiełbas przechodzi w kontrolowanej atmosferze, która ma na celu zapewnienie jednorodnych warunków tego procesu. Zastosowanie akurat tej technologii powoduje, że wyroby nie są zwykłymi produktami mięsnymi, lecz mają właściwości dietetyczne.

 

Eko-Hub jest szansą na tworzenie kolejnych rozwiązań. Planowana jest współpraca z innymi przetwórniami i gospodarstwami, a także z partnerami zagranicznymi, w zakresie kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych w szczególności ekologicznych oraz przy pozyskiwaniu finansowania na realizację wspólnych projektów.

 

Fotowoltaika – szansa czy konieczność?

 

Istnieje jeszcze element edukacyjny działalności Eko-Huba. Organizowane będą szkolenia i warsztaty dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z zakresu „świadomości biznesu” oraz rozwijania relacji naukowo-biznesowych z przedsiębiorstwami. Tworzone będą również sieci „networkingowe” dla młodzieży i kadry naukowej oraz przedsiębiorców w celu pozyskania potencjalnych partnerów do współpracy naukowo-badawczej i biznesowej.

 

„Zakres działalności Eko-Huba to wachlarz możliwości rozwoju zarówno dla pracowników, studentów Uniwersytetu jaki i producentów żywności ekologicznej.” Uważa mgr inż. Iwona Niezgoda – prof. uczelni, dyrektor Centrum Transferu Technologii. – „W Eko-Hubie chcemy wypracowywać dla najważniejszych gałęzi gospodarki innowacyjne rozwiązania o charakterze ekologicznym. W erze globalizacji i jednoczesnej troski o przyszłość naszej planety jesteśmy poniekąd zmuszeni szukać alternatywnych rozwiązań dla gospodarki. Istotnym aspektem naszej działalność jest również edukacja , m.in. czym jest ekologia i jak może wyglądać nowoczesna ekologia. Stworzenie Eko-Huba wprowadza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na nowe ścieżki współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym. Stworzenie Eko-Huba Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to krok w lepszą i bezpieczną przyszłość.” Ocenia mgr inż. Iwona Niezgoda – prof. uczelni, dyrektor Centrum Transferu Technologii

 

Współdziałanie nauki i praktyki ma szanse na dalsze sukcesy, gdyż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w Polsce oraz na świecie.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /JUC/ 19.11.2022