Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

 

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą wypada 17 czerwca. To coroczne święto ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1995 roku.

 

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ma za główne zadanie zwiększenie świadomości u społeczeństwa o istnieniu takiego problemu jak pustynnienie. Upamiętnia także suszę, która wystąpiła na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej. Pochłonęła ponad 200.000 ludzi i 1.000.000 zwierząt.

 

W 1973 roku powołano Międzynarodowy Komitet Stałej Kontroli Susz. Z kolei od 1977 roku pustynnienie uznano jako światowy problem. Rok 2006 wybrano jako „Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia”.

W 1995 roku przyjęto „Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce”.

 

„Wydmy zmieniają swój kształt na wietrze, jednak pustynia zawsze pozostaje taka sama. I tak będzie z naszą Miłością.” – Napisał Paulo Coelho.

Pustynnienie to proces degradacji gleb na terenach suchych półsuchych i półwilgotnych. Wpływa na to wiele czynników, jak zmiany klimatyczne, czy działalność człowieka w postaci nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Prowadzi do zmniejszania się terenów rolniczych, co w szerszej perspektywie wpływa także na gospodarkę.

 

Według oficjalnych danych z konwencji do 2025 roku nawet 1.800.000.000 ludzi doświadczy całkowitego niedoboru wody.

Z kolei zagrożenia naturalne coraz powszechniej wpływają na ilość zgonów i klęski żywiołowe. Jeszcze bardziej uderza statystyka mówiąca, że do 2045 roku 135.000.000 ludzi może zostać wysiedlonych w wyniku pustynnienia. A odtworzenie zdegradowanych gleb mogłoby równać się z magazynowaniem nawet 3.000.000.000 ton węgla rocznie.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 13.06.19