Czas na Pracodawców Godnych Zaufania

Rynek pracy należy do bardziej dynamicznych sfer gospodarczej działalności. Najlepiej świadczy o tym ustawa „Kodeks pracy”, który była nowelizowana kilkadziesiąt razy. Raz dominującą rolę,w tym obszarze, odgrywają pracodawcy, innym razem pracownicy.

Z pewnością dobry pracownik jest najcenniejszą wartością organizacji. Nic dziwnego, że

kiedyś administracją załogi zajmował się Dział Kadr czy personalny, potem pojawiło się pojęcie „zarządzania zasobami ludzkimi” a teraz jest mowa o „kapitale ludzkim”.

To dobitnie pokazuje jak rośnie znaczenie tego aspektu prowadzenia działalności. Pozyskanie właściwego pracownika jest kosztowne. Wymaga nie tylko pieniędzy i czasu. Co więcej wyeliminowanie błędów personalnych jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też ważne jest aby Pracodawca posiadał dobrą opinię zarówno wśród pracowników jak również wśród poszukujących pracę.

Badaniem wartościowych przedsiębiorstw na rynku pracy zajmuje się Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencja Impressarium.

„Na polskim rynku pracy, od czasu wręczenia pierwszych nagród, zaszło wiele zmian. Dlatego zapadła decyzja o rozwinięciu formuły Konkursu”.

– Wyjaśnia Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W tym roku odbywa się siódma edycja tego konkursu. Zmieniły się zasady. Od tego roku laureaci są wybierani w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz przedsiębiorstwo przyjazne niepełnosprawnym. Ponadto nagrodzeni zostaną dziennikarze popularyzujący problematykę społeczną. Przewidziano także nagrody specjalne dla pracodawców, którzy wprowadzają lub realizują szczególne rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej i socjalnej. W jury oprócz organizatorów znaleźli się przedstawiciele następujących organizacji: Instytut Biznesu, Instytut Staszica, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Centrum im. Adama Smitha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprises Institute.

„Przed nami nowa edycja i nowe nadzieje, ze uda się znaleźć kolejne organizacje, które będzie można przedstawić jako Godny przykład do naśladowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wartości te stają się, bowiem, istotne dla coraz większej ilości polskiej przedsiębiorców.”

– Zauważa Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Pracodawców Godnych Zaufania poznamy w środę 28 lutego 2018 roku, podczas uroczystej Gali w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

/DEC/ 18.02.2018