Ceny paliw i fuzja

 

Jarosław Kaczyński – Wicepremier rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych w wywiadzie dla radia RMF powiedział, że fuzja Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Grupy Lotos jest wskazana i potrzebna, aby w przyszłości ceny paliw w Polsce były niższe. Proces koncentracji spółek ma także kluczowe znaczenie dla przyszłości energetycznej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ceny paliw na stacjach rosną, przekroczyły już 6 zł. Analitycy spodziewają się, że ustabilizują się dopiero na poziomie 7-8 zł. To spowoduje ogromny wzrost cen wszystkich wyrobów i usług, doprowadzając inflację do dwucyfrowego poziomu. Obecnie prowadzona jest dyskusja na temat rosnących cen paliw. Pojawiają się sugestie, że najlepszym rozwiązaniem dla obniżenia cen jest zmniejszenie akcyzy, co pozwoliły też na zmniejszenie tempa inflacji. Na ten temat wypowiedział się Jarosław Kaczyński wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości.

 

„Nie obniżałbym obecnie akcyzy na paliwa, aby zmniejszyć ceny, bo nie powinno się ograniczać dochodów państwa.” – Uważa Jarosław Kaczyński prezes prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pytany był o to, czy rząd Rzeczpospolitej Polskiej powinien rozważyć możliwość obniżenia stawek akcyzy na paliwa, aby tym samym spadła jej ceny w handlu detalicznym. – „Nie uważam, żeby akurat ta metoda, w tym momencie, była najlepsza. Po prostu dlatego, że dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych zmian dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy dla całego społeczeństwa, potrzebne są pieniądze.” – Wyjaśnił Jarosław Kaczyński – prezes prezes Prawa i Sprawiedliwości.

 

Jarosław Kaczyński zasugerował, że do obniżenia cen można zastosować inne metody. – „Sądzę, że coś takiego się stanie. Będę za tym optował. Obniżenie akcyzy nie jest jedyną metodą, aby obniżyć tę cenę. Natomiast sugerowałbym, żeby różnego rodzaju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową.” – Zapowiedział Jarosław Kaczyński – prezes prezes Prawa i Sprawiedliwości.

 

„Obniżanie cen paliw w Polsce, to bardzo kuszący pomysł.” – Zauważa Sławomir Skowiński – szef Centrum Informacji. – Należy jednak robić to z ogromną rozwagą, ponieważ na wspólnym rynku Unii Europejskiej, a zwłaszcza w państwach z którymi graniczy Polska ceny powinny być zbliżone. W przeciwnym razie nastąpi niekontrolowany wywóz z Polski taniego paliwa. T byłoby bardzo ryzykowne.” – Uważa Sławomir Skowiński – szef Centrum Informacji.

 

Jarosław Kaczyński – prezes prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapytany o aktualnie prowadzoną przez Daniela Obajtka fuzję Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z Grupą Lotos stwierdził jednoznacznie, że jest potrzebna. – „To są jednak przedsiębiorstwa państwowe, w każdym razie z bardzo dużym udziałem kapitału państwowego, który ma moc decyzyjną i ich polityka, chociaż oczywiście podporządkowana Kodeksowi Spółek Handlowych, zawiera element polityki państwowej. Fuzja jest wskazana, jest potrzebna także i dlatego, żeby na przyszłość w Polsce ceny paliw były raczej niższe niż wyższe.” – Uważa Jarosław Kaczyński – prezes prezes Prawa i Sprawiedliwości.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Lotos. Przyjęte 14 października 2021 r. uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu 2021  roku. To kolejny kamień milowy w procesie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym Orlen.

 

„Łączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z Grupą Lotos to proces nieunikniony. Efekt synergii jest oczywisty.” – Twierdzi Sławomir Skowiński – szef Centrum Informacji. – „Dostrzegam tylko jedno poważne ryzyko, w przypadku zmiany władzy w Polsce na rządy liberalne, które pod pretekstem poszukiwania pieniędzy czy też łatania dziury budżetowej przy pomocy jednej decyzji sprzedając Orlen sprzedadzą też obecny Lotos, Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Ruch i Polska Press.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 20.10.2021