Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzyma pół miliona złotych od Polskiej Fundacji Narodowej

Od początku wybuchu pandemii Polska Fundacja Narodowa prowadzi działania, których celem jest wspieranie placówek medycznych w walce z wirusem COVID-19.

„Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc szpitalom, także DPS-om oraz podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Z perspektywy zarządu Polskiej Fundacji Narodowa, nasza aktywność w obszarze zakupu  sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej.” – powiedział Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Już po raz kolejny Zarząd Fundacji postanowił udzielić wsparcia finansowego na doposażenie nowo utworzonej Pracowni Diagnostyki Wirusów Oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Placówka znajduje się na liście wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia a także jest wskazana przez Wojewodę Łódzkiego do świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wpisana jest także na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID-19.

 „Przeznaczamy środki finansowe nie tylko na antyseptyki i indywidualne pakiety ochronne, czyli materiały szybko zużywalne w codziennej konfrontacji z koronawirusem, ale przede wszystkim na zaawansowane urządzenia laboratoryjne do niezbędnej diagnostyki, które zwielokrotniają zdolności przeprowadzania testów.  Pragnę zauważyć, że wszystkie szpitale, którym udzielamy bardzo konkretnego wsparcia to placówki jednoimienne lub z oddziałami zakaźnymi. Kluczowa jest dla nas rekomendacja Ministerstwa Zdrowia, które weryfikuje listy zakupowe. W tym przypadku mówimy o pracowni, która przeprowadza testy na COVID-19. Trudno wyobrazić sobie bardziej celowe wsparcie. Pragnę podziękować naszym Darczyńcom, reprezentowanym przez Radę Fundacji, za darowizny, którymi możemy ratować ludzkie życie i zdrowie”. -powiedział Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki.

„Z otrzymanych od Polskiej Fundacji Narodowej środków zostanie zakupiony aparat do Spektrometrii masowej VITEK MS. Jest on nieodzowny do wykonywania badań na obecność COVID-19. Dzięki zakupowi aparatu VITEK MS nastąpi poprawa płynności preparatyki próbek biologicznych, a co za tym idzie poprawa wiarygodności, czułości oraz szybkiego wykonywania testów.  Ma to ogromne znaczenie w związku ze zwiększającą się ilością próbek trafiających do laboratorium z całego województwa łódzkiego, jak i województw ościennych: mazowieckiego czy dolnośląskiego. Polska Fundacja Narodowa przyznała nam darowiznę w wysokości 500.000,00 złotych, co umożliwiło nam zakup niezbędnego urządzenia.” – powiedziała Dyrektor SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytety Medycznego w Łodzi, dr n. med. Monika Domarecka.

Polska Fundacja Narodowa od początku intensywnie wspiera walkę z koronawirusem. Swoje działania koncentruje się na udzielaniu wsparcia szpitalom, które leczą chorych na COVID-19. Wsparcie udzielane przez PFN jest finansowaniem list zakupowych dla placówek wyznaczonych przez  Ministerstwo Zdrowia. Zakupy dostarczane przez Fundację mają zabezpieczyć personel medyczny oraz umożliwić funkcjonowanie placówek  szpitalnych w dobie pandemii.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka/now/06.05.2020