Biblioteka dla wszystkich dzieci

 

Biblioteki jako instytucja kultury przestały być już tylko wypożyczalniami książek. Wiele z nich przejmuje funkcje domów kultury i znakomicie sobie radzi w tej roli. Kaliska biblioteka zrobiła krok dalej: staje się miejscem służącym nie tylko bogactwu duchowemu ale i zdrowiu.

Już 21 sierpnia Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu zostanie otwarte specjalne pomieszczenie dla dzieci. Nie będzie to jednak zwykła sala zabaw inspirowanych postaciami z książek, które pojawiają się w wielu placówkach bibliotecznych. Tym razem położona w centrum miasta filia biblioteki otwiera się na dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu 21 sierpnia 2018 r. otwarty zostanie pierwszy w Polsce pokój terapeutyczny dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD.

– Inicjatywa stworzenia takiego miejsca w bibliotece jest odpowiedzią na sygnały i potrzeby opiekunów dzieci, którzy z wielu powodów mają ograniczony dostęp do korzystania z publicznych instytucji kultury. Meble i zabawki muszą być wyłącznie drewniane, ściany będą pokryte farbą, po której będzie można rysować, dla dorosłych i dzieci będzie dostępny podręczny księgozbiór – mówił dziennikarzom dyrektor MBP Adam Borowiak.

Koszt inwestycji (wyposażenie i dostosowanie sali) to jedynie 8 tys. zł jak podaje MBP w Kaliszu.

W pokoju tereapetycznym będą odbywały się również specjalne zajęcia dla dzieci.

Poprowadzą je pracownicy biblioteki oraz studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod opieką wykładowców z Zakładu Arteterapii.

Pokój terapeutyczny ma być zachętą do korzystanie z biblioteki nie tylko dla samych dzieci, ale również dla ich rodziców. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu dorośli zyskają także chwilę czasu dla siebie i możliwość spokojnego skorzystania ze zbiorów bibliotecznych. To bardzo istotne działanie, jeśli weźmiemy pod uwagę niski poziom czytelnictwa w Polsce.

Według raportu Biblioteki Narodowej aż 48% Polaków zostało zaklasyfikowanych jako “generalnie nieczytający” a w 22% gospodarstw domowych nie ma żadnej książki.

Innowacyjne działanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu jest wspierane przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozostałymi partnerami projektu są Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” oraz Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Smart City /EST/ 13.08.2018