Będzie łatwiej przedsiębiorcom

 

Wśród obietnic złożonych podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w sobotę 14.04.2018 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ułatwienia w funkcjonowaniu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

„Pierwszą naszą propozycją na najbliższy czas dla Polaków prowadzących działalność gospodarczą będzie niższy ZUS, bardziej proporcjonalny przy niższych dochodach przy 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5 300 zł, co się będzie zmieniało w kolejnych latach” – zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki w podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

„To bardzo dobre wiadomości, które jednak nie są zaskakujące, bo wpisują się w dotychczasową linię działania rządu” – mówił dziś w TVP INFO Miłosz Manasterski, Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej. – „Bardzo ważna jest obniżka składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dopasowanie jej do rzeczywistych przychodów. Liczę na to, że obudzi to w Polakach ducha przedsiębiorczości. Dzisiaj tzw. ZUS jest elementem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to stały i znaczny koszt dla przedsiębiorcy utrudniający w wielu przypadkach utrzymanie płynności finansowej w przypadku spadku obrotów przedsiębiorstwa.”

W kwietniu pełne składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i składka na fundusz pracy) dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynoszą 1228,70 zł. Składka nie jest zależna od rzeczywistych dochodów przedsiębiorcy i jest taka sama, niezależnie od faktycznych efektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem są składki dla nowych firm, które przez dwa pierwsze lata działalności płacą obniżoną składkę ZUS w łącznej kwocie 519,28 zł (wysokość stawki na kwiecień 2018 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega w części odliczeniu od podatku dochodowego (PIT). Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość odpisania od podatku dochodowego 275,51 zł.

Premier  Mateusz Morawiecki obiecał także dalsze obniżenie podatku CIT (podatek od osób prawnych m.in. spółek prawa handlowego). Rząd Prawa i Sprawiedliwości już obniżył podatek CIT  dla małych spółek z 19% na 15%. Dotyczyło to przedsiębiorstwo których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekraczał 1,2 mln euro rocznie.  W efekcie w całym 2017 roku przychody Państwa z tytułu z podatku CIT wzrosły o 13%.

Premier Morawiecki zapowiedział obniżenie CIT dla małych przedsiębiorst po raz drugi, tym razem do stawki 9% (z obecnych 15%).

9% stawka CIT będzie najniższa w Unii Europejskiej. Taką stawką podatku od osób prawnych mają Węgry. Najwyższe stawki podatku dochowego od firm obowiązują obecnie na Malcie (35%), we Francji (33.33%) i Belgii (34%).

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 16.04.2018