Apel o otwarcie aquaparków, pływalni, term i saunariów

 

Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie, opracowało „protokoły sanitarne” dla „branży basenowej”. Adam AbramowiczRzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował w imieniu Stowarzyszenia ponowną prośbę do właściwych organów państwa, o ustosunkowanie się do zawartych w nich wniosków i postulatów.

Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie, jako reprezentant blisko 130 aquaparków oraz ponad 730 pływalni opracowało „protokoły sanitarne” dla tzw. branży basenowej. Organizacja postuluje w nich o zmianę właściwych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii SARS CV-2 w Polsce. Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie zawnioskowało również o powołanie międzyresortowej grupy ekspertów, która docelowo ma doprowadzić do ponownego chociażby częściowego otwarcia działalności branży tzw. basenowej. Od początku epidemii jest ona jednym z sektorów najbardziej dotkniętych obostrzeniami i restrykcjami.

Adam AbramowiczRzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował pisma do Adama NiedzielskiegoMinistra Zdrowia, Grzegorza Juszczyka – Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Krzysztofa Saczka – Głównego Inspektora Sanitarnego , w których zawnioskował o rozpatrzenie „protokołów sanitarnych” i zawartych w nich postulatów. Jest to kolejne wystąpienie Adama Abramowicza w obronie szeroko pojętej branży fitness (poprzednie interwencje miały miejsce w kwietniu i październiku 2020 roku).

Adam Abramowicz zaznaczył, że istnieje wystarczająco dużo ekspertyz i opracowań mówiących o tym, że otwarcie aquaparków, pływalni, term i saunariów nie wpłynie na wzrost ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS CV-2. W tym celu powołał się na opinię  Grzegorza Juszczyka – dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 4 maja 2020 roku, w której można przeczytać: “liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i CDC (agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej) zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej, jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. (…) COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne.”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołał się  również, na wytyczne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, zaznaczając iż „aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

Adam AbramowiczRzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od 22 czerwca 2018 roku. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Zasiadał również w Radzie Polskiej Izby Handlu.

Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie powstało 19 listopada 2020 roku w Termach Maltańskich w Poznaniu. W jego skład wchodzą reprezentanci największych aquaparków i pływalni z całej Polski. Stowarzyszenie ma reprezentować przedsiębiorców we wszelkich spotkaniach z przedstawicielami instytucji rządowych.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /WAC/ 09.01.2021