Antoni Pietkiewicz

Antoni Pietkiewicz: Tworzymy innowacyjne kotły

 

Antoni Pietkiewicz dla POLISH MARKET: Mówimy dzisiaj o perspektywach dla SEFAKO, firmy, która jeszcze niedawno w roku 2016 nie miała zleceń i pieniędzy. SEFAKO z pokaźną stratą zaczynało tracić płynność finansową. Wynagrodzenia osiągały żenująco niski poziom. Od tego czasu, mówiąc językiem kolokwialnym, SEFAKO wróciło z dalekiej podróży. Mamy świadomość że to dopiero początek walki o pozycję  lidera rynku modernizacji polskiego ciepłownictwa i być może energetyki zawodowej.  Nie mam wątpliwości że kluczowe znaczenie dla realizacji tych niezwykle ambitnych planów ma to, czy potrafimy stworzyć drużynę nastawioną na wspólne pokonywanie przeszkód i osiąganie sukcesów.

Polish Market: Większość osób zapytanych o produkty wytwarzane przez SEFAKO natychmiast wskaże kotły. Co jeszcze jest w asortymencie tej dużej firmy, która ma długą historię na rynku?

Antoni Pietkiewicz, Prezes Zarządu SEFAKO S.A.: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. to przedsiębiorstwo z tradycją. Położone w Sędziszowie na pograniczu województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Od 43 lat działa w sektorze budownictwa energetycznego i dając obecnie pracę tysiącu pracownikom jest jednym z największych pracodawców w regionie. Do SEFAKO należą udziały Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach (98,5% udziałów oraz w SPEC Sp. z o.o. w Sędziszowie 60% udziałów). Od marca 2018 r. 95,97% akcji SEFAKO należy do Towarzystwa Finansowego SILESIA S.A. – Spółki z większościowym udziałem państwa kontrolowanej przez Ministra Energii.

Oferta SEFAKO to projektowanie, dostawa i montaż kotłów i części ciśnieniowych różnego typu. SEFAKO produkuje kotły o średniej mocy od 1 MW do 250 MW opalanych każdym praktycznie rodzajem paliwa. Od węgla poprzez olej opałowy, gaz, biomasę leśną, rolniczą i odpadową. Fabryka wyprodukowała już ponad 8.200 kotłów oraz tysiące ton części ciśnieniowych do wszystkich rodzajów kotłów w tym na parametry nadkrytyczne i niezwykle wymagające technologicznie części ciśnieniowe do instalacji spalarni odpadów. Ponadto Fabryka oferuje specjalistyczne produkty: ściany gazoszczelne, wężownice, zbiorniki, rurociągi, itp, ponadto modernizacje kotłów i kotłowni; serwis i nadzór nad montażem; diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń. Rozwijanym od niedawna kierunkiem jest realizacja usług budowlano montażowych w formule EPC powszechnie nazywanej „pod klucz”. Korzystając z własnego zaplecza projektowego i zasobów CBKK dążymy do rozwoju poprzez zwiększenie udziału tych usług w strukturze sprzedaży. Jest to nasza odpowiedź na wzrost zapotrzebowania rynku na usługi kompleksowe przy jednoczesnej stabilizacji rynku części ciśnieniowych do kotłów.

Jaka jest strategia inwestycyjna SEFAKO na najbliższą przyszłość?

Z analiz rynkowych i analizy potencjału SEFAKO tkwiącego w majątku trwałym i zasobach ludzkich wynika, że warunkiem rozwoju firmy jest konieczność podjęcia wyzwania oferowania usług kompleksowych. Warunkiem sprostania temu wyzwaniu jest zabezpieczenie finansowania znacznie większych i kosztowniejszych projektów, aniżeli miało to miejsce w przeszłości. Przede wszystkim możemy tu liczyć na wsparcie naszego obecnego większościowego udziałowca Towarzystwo Finansowe SILESIA S.A.

Drugim problemem do rozwiązania jest dla SEFAKO problem niedostatku wymaganych przez inwestorów referencji mamy jednakże możliwość skorzystania z rozwiniętej współpracy kooperacyjnej z wiodącymi biurami inżynierskimi z całej Europy.

Czy to oznacza, że ​​bycie firmą o doskonałej reputacji i długiej historii nie jest wystarczającą rekomendacją w oczach niektórych inwestorów?

Kooperacja nie jest oparta na sentymentach i niestety kosztuje niemniej nasi partnerzy udzielają nam zasobów ponieważ Fabryka SEFAKO intensywnie zabiega o najwyższą ocenę pod względem jakości i niezawodności. Trzeba tu wspomnieć że instalacje SEFAKO pracują od lat w całej Europie: od Boden położonym w Szwecji za kołem podbiegunowym do południowej Grecji i od Francji na zachodzie do Turcji na Wschodzie.

Nie może Pan narzekać na brak zamówień w swoim sektorze. A co z dostępem do wykwalifikowanych pracowników?

Problemem, który dotknął bodaj wszystkie przedsiębiorstwa w ubiegłym 2018 roku jest rynek pracy. Katastrofalny brak doświadczonych inżynierów, pracowników nadzoru technicznego, projektantów, specjalistów spawaczy technologów spowodował gwałtowny wzrost kosztów pracy i wzrost ceny kooperacji. Kontrakty zawierane w 2016 i 2017 r. okazały się niedoszacowane.

Czy sytuacja na rynku pracy w przyszłości może się poprawić?

Współpracujemy z uczelniami technicznymi z Krakowa, Kielc i Częstochowy, tworzymy klasy patronackie, jesteśmy laureatem konkursu „TOP PRACODAWCA Polski Wschodniej”, lecz na efekty tej aktywności trzeba niestety poczekać. SEFAKO aby pokonać barierę braku, niezbędnych do realizacji ambitnych projektów, zespołów projektantów i wykonawców musi być jeszcze bardzie atrakcyjnym pracodawcą. Praca na budowach zagranicznych, ba niezłe wynagrodzenia, atrakcyjny pakiet socjalny i edukacyjny nie są już taką atrakcją jak jeszcze do niedawna. Dlatego też bardzo poważnie traktujemy pomysł wdrożenia systemu budowania indywidualnych ścieżek karier w firmie. Mam świadomość, że najbardziej skutecznie oddziaływuje na kandydatów do pracy udział firmy w programach wdrażania innowacyjnych technologii.

Czy SEFAKO oferuje już dzisiaj takie możliwości dla pracowników?

Podążając za rynkiem oraz analizując programy rządowe rozwoju energetyki SEFAKO zdecydowało się na rywalizację o udział w programie modernizacji bloków energetycznych o mocy 200 MWe działających w polskich elektrowniach zawodowych od lat 70. ubiegłego wieku. Jesteśmy liderem konsorcjum powołanego wspólnie z ITC Politechniki Warszawskiej, Zakładem Automatyki Przemysłowej INTEC z Wrocławia, EthosEnegy Polska S.A. i CBKK S.A.

„Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” ma na celu opracowanie nowatorskich technologii modernizacji bloków parowych podkrytycznych klasy 200 MWe opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i dostosowania bloków do przewidywanych, zmiennych warunków eksploatacji. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spodziewamy się iż dzięki temu projektowi nabędziemy niezbędną referencję do oferowania modernizacji wysp kotłowych tych wyeksploatowanych instalacji. Mamy dużą szansę na osiągnięcie pozycji lidera modernizacji. Bierzemy również udział w dwóch innych projektach innowacyjnych pracujących nad unowocześnieniem naszego flagowego produktu: „Nakładania powłok ochronnych części ciśnieniowych metodą napawania”. Ma to zastosowanie w instalacjach spalarniowych i jest poszukiwaną usługą w całej Europie.

Obecnie społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest wiodącym trendem w biznesie. Czy SEFAKO podejmuje działania w tym kierunku? Jakie mają one znaczenie?

W SEFAKO nie trzeba nam tłumaczyć społecznej odpowiedzialność biznesu ani jego wpływu na otoczenie. Nasza Spółka funkcjonuje w symbiozie z miastem Sędziszów, którego historia jest nierozerwalnie związana z naszą fabryką. Można powiedzieć, że bez SEFAKO nie byłoby Sędziszowa, ale prawdą jest również, że bez Sędziszowa nie byłoby też SEFAKO. Jesteśmy połączeni nierozerwalnymi więziami. Jako największy pracodawca w regionie jesteśmy świadomi znaczącego wpływu jaki wywieramy na lokalną społeczność i środowisko. Nasza kondycja finansowa przekłada się na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Dlatego czujemy wielką odpowiedzialność zarówno za losy ludzi, tysiąca naszych pracowników jak i ich rodzin, sąsiadów i całej społeczności. Współpracujemy bardzo blisko z władzami lokalnymi, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i parafiami. Corocznie wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw – są to przede wszystkim małe granty. Jednak te teoretycznie niewielkie środki finansowego wsparcia w skali lokalnej mają decydujący wpływ o powodzeniu różnych przedsięwzięć.

Staramy się być obecni we wszystkich sferach życia społecznego – począwszy od sportu i promocji zdrowego trybu życia – jak sponsoring dla sędziszowskiego “Biegu po zdrowie” czy pomoc dla klubów sportowych. Po bezpieczeństwo, o które nasza troska przejawia się m. in. we wsparciu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspieramy również remont obiektów sakralnych. Pomagamy przy organizacji lokalnych uroczystości patriotycznych i kulturalnych, szczególnie tych, związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Motywujemy także bezpośrednio naszych pracowników do działań prospołecznych. Takim pięknym przykładem ich inicjatywy i aktywności jest zakładowy Klub Honorowych Krwiodawców. Inny, to zorganizowany wspólnie z Grupą Kapitałową TFS rodzinny konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Ku naszej radości wzięło w nim udział ponad sto rodzin naszych pracowników!

Dziękuję za rozmowę!

 

Wywiad z Prezesem Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. Antonim Pietkiewiczem ukazał się w magazynie „Polish Market” nr. 1/2019

 „Polish Market” to prestiżowy anglojęzyczny magazyn wydawany od 1996 roku. Na swoich łamach promuje polską gospodarkę, przedsiębiorstwa, regiony oraz polską naukę i kulturę.

 

 

 

 

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaWywiady, 30.14.2018