Anna Rulkiewicz uważa, że konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w służbie zdrowia

 

Polska ochrona zdrowia ma poważne problemy. Brakuje lekarzy, są rosnące trudności z wizytą u specjalisty, wyznaczane są bardzo odległe. To wszystko sprawia, że Polacy coraz częściej pomocy szukają w prywatnej służbie zdrowia. Anna Rulkiewicz – prezes grupy Lux Med i prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej twierdzi, że w obecnej sytuacji służby zdrowia, nie należy się wzajemnie oskarżać, ale szukać rozwiązań problemów.

 

Obecnie z wielu źródeł można usłyszeć informacje o konieczności poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Mówią o tym zarówno osoby korzystające ze świadczeń medycznych – pacjenci, jak i środowisko medyczne. Według Komisji Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) polityka państw członkowskich Unii Europejskiej powinna zostać ukierunkowana na zmniejszanie barier finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej, na ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz skrócenie nadmiernego czasu oczekiwania, a systemy opieki zdrowotnej muszą być też bardziej stabilne i dostosowane do zmian demograficznych. Jednak nie są to jedyne problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Należy zwrócić uwagę na niekorzystną strukturę demograficzną osób wykonujących zawody medyczne, starzenie się społeczeństwa wymagającego zmian w strukturze nakładów na zdrowie oraz zmian organizacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego.

 

 

Spółka ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia przeprowadziły badania na temat „podejścia Polaków do opieki zdrowotnej i ubezpieczeń z tym związanych”. Z badań wynika, że 46 proc. badanych korzysta zarówno z prywatnej, jak i publicznej ochrony zdrowia, 39 proc. wyłącznie z państwowych placówek medycznych, a 11 proc. leczy się wyłącznie prywatnie. To zróżnicowanie jest spójne z oceną jakości usług służby zdrowia. Więcej zaufania Polacy mają do placówek prywatnych, które pozytywnie ocenia 61 proc. badanych.

 

 

Głównym problemem polskiej służby zdrowia jest brak lekarzy różnych specjalizacji. „Nie wiem czy problemy z brakiem kadr to problem nierozwiązywalny. Brakuje odwagi w podejmowaniu decyzji, bo my – jako pracodawcy prywatni – apelujemy, by mocniej otworzyć się na rynek wschodni. Niestety napotykamy na opór także środowisk lekarskich w Polsce. Korzystają z tego Niemcy, Czesi, a my – nie.” – Stwierdziła Anna Rulkiewicz – prezes grupy Lux Med i prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. – „Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że medycyna prywatna „podkupuje” lekarzy. Zamiast wzajemnie się oskarżać szukajmy rozwiązań, które pozwolą nam rozwiązać ten problem dla całego sektora.” – Dodała Prezes Anna Rulkiewicz.

 

 

Według Anny Rulkiewicz: „Medycyna prywatna jest uzupełnieniem sektora publicznego, bo aż 1/3 wszystkich usług medycznych jest wykonywana właśnie w prywatnych centrach medycznych. (…) Jednocześnie 30-35 proc. lekarzy pracuje tylko w Lux-Medzie.” Podkreśla Anna Rulkiewicz – prezes grupy Lux Med., jako rozwiązanie problemów ze służbą zdrowia w Polsce poleca rozszerzanie kompetencji innych zawodów medycznych. „Doskonałym przykładem jest danie pielęgniarkom możliwości kwalifikacji do szczepień przeciwko covid-19. Skoro już się zdecydowaliśmy na ten krok to trzeba pójść dalej i pozwolić im przeprowadzać kwalifikacje do innych szczepień.” – Uważa Anna Rulkiewicz i wypowiada się też na temat pomysłu Ministerstwa Zdrowia na temat racjonalizacji sieci szpitali: „To centralizacja. Powinniśmy myśleć przede wszystkim o tym jak polepszyć dostęp pacjenta do świadczeń, bo jest on bardzo nierówny. Na razie nie widzę, by propozycje Ministerstwa Zdrowia zmierzały w tym kierunku, ale poczekajmy na szczegóły.” – Komentuje Anna Rulkiewicz – prezes grupy Lux Med i prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Anna Rulkiewicz ukończyła Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business i Executive Program na Singularity University w Santa Clara w Kalifornii. Jest także absolwentką Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu, studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń między innymi z zakresu: zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement”.

 

Anna Rulkiewicz pełni funkcję Prezesa Grupy Lux Med od 2007 r., a od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką Lux Med Ubezpieczenia. Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W lipcu 2016 r. została mianowana Wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej a w czerwcu 2017 r. została wybrana na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2018 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady Społecznej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”. Zasiada również w Kapitule programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia – „PracoDawca Zdrowia”. W latach 2013-2017 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy).

 

 

W 2019 roku Anna Rulkiewicz została uhonorowana pierwszą w historii Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nagrodą specjalną XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Otrzymała również złoty medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”, a także nagrodę „Przyjaźni Narodów” za zasługi i osiągnięcia w sporcie. Znalazła się też w zestawieniu „10 Polskich Top Menadżerek” miesięcznika Forbes oraz zajęła pierwsze  miejsce w rankingu „100 Kobiet Biznesu” w kategorii osób zarządzających przedsiębiorstwami o przychodach powyżej 50.000 000 złotych, organizowanym przez dziennik gospodarczy „Puls Biznesu”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / SYL/ 27.10.2021