Alfred Borkowski – przypomnienie

10 lat temu odszedł Alfred Borkowski, lekarz, poeta, prozaik, społecznik, pierwszy prezes (w latach 1997-2001) Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, który przekształcił się Związek Literatów na Mazowszu. Jednak pamięć jest o Nim nadal jest żywa.

Alfred Borkowski zmarł, w niedzielę, 12 lutego 2012 roku, w ciechanowskim szpitalu. Miał 82 lata. Przez wiele lat pracował w nim jako lekarz i ordynator oddziału pulmonologii. Był współtwórcą tego wojewódzkiego szpitala, podobnie jak wielu innych inicjatyw społecznych, gdyż był niestrudzonym działaczem społecznym.

Alfred Borkowski, z zamiłowania, był jednak poetą, prozaikiem, regionalistą, animatorem kultury, patriotą łączącym dwie Ziemie: Przasnyską (gdzie się urodził, wychował, zdał maturę) i Ciechanowską (gdzie mieszkał, działał, pisał). I głównie tę stronę życia „Pana Doktora”, czy „Freda”, jak go nazywaliśmy, pragniemy w sobotę, 26 lutego 2022 r., przypomnieć…

Alfred Borkowski – pisarz, poeta i prozaik, ceniony lekarz medycyny oraz działacz społeczny w jednej osobie. Związany z rodzinną ziemią przasnyską, której poświęcił dużą część swej twórczości i gdzie rozpoczynał naukę, jak też z ziemią ciechanowską, gdzie rozwinęła się jego kariera zawodowa, między innymi ordynatora Oddziału Chorób Płuc szpitala w Ciechanowie. Autor blisko 30 książek o tematyce regionalnej, biograficznej, w tym dotyczących służby zdrowia oraz dziewięciu zbiorów poezji.

Utwory Alfreda Borkowskiego tłumaczono na kilka języków europejskich oraz na japoński. Publicysta czasopism medycznych, społeczno-kulturalnych i regionalnych. Odznaczony Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami i dyplomami. Laureat Polcul Foundation. W 1993 uhonorowany tytułem Ciechanowianina Roku.

Alfred Borkowski był radnym miejskim i powiatowym w Iławie (1961–1967), radny Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia WRN. Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju zastępca przewodniczącego WRN w Ciechanowie (1975–1984). Prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (1970–1975), przewodniczacy Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, w latach 1975–1984 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu SD w woj. ciechanowskim. W 1972 powołał w Ciechanowie Klub Pracy Twórczej i był jego prezesem do połowy 1986. W 1997 zorganizował oddział Związku Literatów Polskich (prezes do 2001). Członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009). Przewodniczył Towarzystwu Przeciwtytoniowemu, od 1981 był nieprzerwanie członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Alfred Borkowski jest autorem blisko 30 książek o tematyce regionalnej, biograficznej, dotyczących służby zdrowia oraz dziewięciu zbiorów poezji. Wydał m.in. „Wiersze wybrane” (1976), „Klechdy ciechanowskie” (1980; współautor Cezary Leżeński), „Obłok ciechanowski. Poezja” (1981), „Ciechanowskie notatki okupacyjne” (1984), „Swojemu miastu i swojej ziemi”, cz. 1 i 2 (1985), „Opin i Bogna oraz legenda o Łydynce” (1985), „Wiersze i klechdy” (1985–1986), „Przy szpitalnym łóżku. Wiersze” (1986), „Dr Karol Szwanke” (1987), „Moja idea. Wiersze wybrane” (1988), „Żydzi ciechanowscy” (1989), „Krasnoludki Mazowsza” (1990), „Ciechanowski almanach medyczny na rok 1990” (1990), „Ciechanoviana” (1991), „Miłość ich dwojga, historia prawdziwa” (1991), „Zeszyty Literackie” nr 4 (1991: wiersze), „Opin i wojewodzianka” (1992), „Saga mchowska, Diabelski tygiel” (1994), „Mazowieckie zjawy” (1994), „Złowieszcze echo nad Łydynią i Wkrą” (1995), „Ciechanowscy medycy” (1995), „Wahadło dusz. Poezja” (1996), „Zakonnica, córka ubeka” (1997), „Z lat wojny. Szkice ciechanowskie” (1998), „Śladami nazwisk” (2000), „Mazowieckie rymy okupacyjne” (2001), „Medycyna i medycy przasnyscy” (2001), „Ciechanowskie opowieści” (2002), „Moje wspomnienia szkolne” (2003), „Opowieści z rodzinnych stron. Przasnysz, Mchowo, Chorzele” (2003), „Przasnyskie portrety. Część pierwsza” (2004), „Tak pamiętają to ludzie” (2004), „Ludzie pióra Mazowsza ciechanowskiego” (2005), „Mchowo” (2005), „Milczący kamień” (2006: wiersze), „Myśli, spostrzeżenia, fakty. Zapiski” (2006), „Rżany koń” (2006), „O mojej Łydyni” (2007: wiersze), „Wieczorne rozmyślania. Wybór wierszy” (2008), „Miejscowości powiatu ciechanowskiego – wybrane informacje” (2008), „Przasnyskie portrety. Część druga” (2008; współautor: Piotr Kaszubowski), „Śladami przeszłości” (2009). Publicysta czasopism medycznych, społeczno-kulturalnych i regionalnych.

Alfred Borkowski był odznaczony Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami i dyplomami. Laureat Międzynarodowej i Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej: Polcul Foundation (marzec 1995). W 1993 obdarzono go tytułem Ciechanowianina Roku. Laureat Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego za 2009 rok w kategorii Medal Honorowy.

W sobotę, 26 lutego, o godz. 11.00, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, przy ul. Warszawskiej 61, w Ciechanowie, odbędzie się .wieczór poświęcony śp. Alfredowi Borkowskiemu.

W programie: „Twórcze lata Alfreda Borkowskiego w Ciechanowie” (wystąpienie dr Teresy Kaczorowskiej, prezes Związku Literatów na Mazowszu), „Mchowo i Przasnysz, korzenie rodzinne Alfreda Borkowskiego” (prelekcja dr Piotra Kaszubowskiego, sekretarza Związku Literatów na Mazowszu), wspomnienia, wiersze o Alfredzie Borkowskim, część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Wokalnej Voice BY YUSH i prezentacja książek Alfreda Borkowskiego. Organizatorami są Związek Literatów na Mazowszu i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Agencja Informacyjna, Kultura /BEJ/ 22.02.2022