7 procent dla górników

280 mln zł – taką kwotę Polska Grupa Górnicza (PGG) przeznaczy w tym roku na podwyżki dla górników. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników kopalń wzrosną o ponad 7 proc. Decyzja jest wynikiem porozumienia związkowców z zarządem, które zamyka spór zbiorowy w spółce.

Członkowie „Solidarności” w Polskiej Grupie Górniczej domagali się początkowo 10-procentowych podwyżek, na które zarząd musiałby przeznaczyć ponad 400 mln zł. Prezes Grupy Tomasz Rogala zaproponował, że kierownictwo poświęci na ten cel cały przewidywany na bieżący rok zysk spółki, czyli ok. 200 mln zł, co przełożyłoby się na podwyższenie płac o 6 proc. Po przeanalizowaniu przez zarząd dochodów z pierwszego kwartału, obie strony finalnie zgodziły się na sumę 280-300 mln zł, co gwarantuje ponad 7-procentową podwyżkę. Określono także nowe warunki wypłaty tzw. 14. pensji (specjalna nagroda roczna uzależniona od stażu i charakteru pracy górnika) – od tej pory jej wysokość ma być ustalana na podstawie stopnia wykonania przez kopalnie planów wydobywczych.

„Zawarliśmy porozumienie ze stroną społeczną PGG, które zakończyło spór zbiorowy. Uniknęliśmy niepokojów społecznych, zatrzymania produkcji i wielu niebezpieczeństw oraz strat, które są z tym związane.” – Oznajmił tuż po zakończeniu negocjacji Prezes Tomasz Rogala. Nawiązał w ten sposób do zapowiedzi dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w kopalniach, który związkowcy zamierzali zorganizować w wypadku, gdyby rozmowy zakończyły się fiaskiem. Stało się jednak inaczej, dlatego protest został odwołany.

Do 32 zł dziennie

Pierwsze podwyższone pensje zostaną wypłacone jeszcze w kwietniu 2018 roku. – „Pieniądze trafią do wszystkich grup pracowników w postaci dopłat do przepracowanych dniówek.” – Informuje lider „Solidarności” w PGG Bogusław Hutek. Wynagrodzenie otrzymywane za jeden dzień pracy w przypadku górników zatrudnionych w wyrobiskach wzrośnie o 32 zł, pozostałych górników – 30 zł, pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla – 28 zł, a pozostałych pracowników powierzchni – 18 zł. W wymiarze miesięcznym przekłada się to kolejno na kwoty: 470 zł, 450 zł, 400 zł i 280 zł netto. – „Uzyskaliśmy kwoty dużo wyższe niż proponował zarząd. Najważniejsze, że ludzie dostaną pieniądze, a firma będzie dalej funkcjonować i będą miejsca pracy.” – Dodaje Hutek.

 Jeden z kluczowych punktów porozumienia gwarantuje, że dodatki nie będą wliczane do podstawowej kwoty wynagrodzenia, na podstawie której szacowane są: dodatkowa nagroda roczna (tzw. 14. pensja), nagroda z okazji dnia górnika oraz nagroda jubileuszowa. W rezultacie średnia płaca pracownika PGG wyniesie w 2019 roku ponad 7200 zł.

Poniedziałkowe negocjacje były – jak zapowiadali związkowcy – „rozmowami ostatniej szansy”, a ich finał zakończył trwający w PGG spór na tle płacowym. – „Nie powiedziałbym, że jesteśmy usatysfakcjonowani, ale ważne jest to, że są realne, w miarę dobre pieniądze dla ludzi.” – Powiedział Bogusław Hutek szef „Solidarności” w PGG. Z kolei przewodniczący związku „Sierpień 80” Bogusław Ziętek uznał porozumienie za sukces: – „Udało się uniknąć strajku i protestów, na które nikt nie miał ochoty. Górnicy pokazali, że potrafią walczyć o swoje. Bez narażania firmy na straty wywalczyli podwyżki.” – Oświadczył związkowiec.

Wraca „czternastka”

Na mocy porozumienia w spółce zostanie przywrócona również „czternastka”. Za ubiegły rok wszyscy górnicy otrzymają ją w pełnym wymiarze. Suma, na wniosek pracownika, będzie mogła zostać wypłacona wcześniej w kwartalnych ratach. W przyszłym roku natomiast 85 proc. „czternastki” trafi do wszystkich, bez względu na wyniki. Pozostała część będzie uzależniona od stopnia wykonania planów wydobywczych przez kopalnie.

„Strona społeczna zrozumiała i zaakceptowała to, że procesy inwestycyjne, to wszystko, co jest najbardziej istotne i ważne dla spółki, również wymaga uwzględnienia w tym procesie. I zostało to uwzględnione, za co należą się wyrazy szacunku i podziękowania.” – Dodał prezes PGG. Zawarte porozumienie obowiązuje do końca przyszłego roku

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /AMI/ 25.04.2018 Fot. https://www.pgg.pl