21 września Międzynarodowym Dniem Pokoju

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju ( International Day of Peace), nazywany jest także Światowym Dniem Zawieszenia Broni. Symbolem święta, obchodzonego corocznie 21 września, jest gołąbek pokoju. Obchody mają zwracać uwagę na potrzebę zachowania pokoju, a także wyrazić sprzeciw wobec wojen.

Międzynarodowy Dzień Pokoju ustanowiony został oficjalnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku, choć historia święta jest znacznie dłuższa. W 1981 roku, w dniu otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ogłoszono w uchwale, że podczas rozpoczęcia wrześniowej sesji, odbywającej się w trzeci wtorek września, będzie obchodzony Dzień Pokoju. Dzień ten, jak napisano w uchwale: „będzie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia i pokojowego współżycia  ludów i narodów”.

Pierwsze obchody odbyły się 21 września 1982 roku. W 1998 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ potwierdziło istnie święta i ogłosiło coroczne obchody Dnia pokoju podczas rozpoczęcia zwyczajnej sesji.

Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalono dopiero w 2001 roku rezolucją 55/282 z 7 września. Przeniesiono także datę obchodów święta z trzeciego wtorku września na 21 września. Pierwsze obchody w nowym terminie miały miejsce 21 września 2001 roku.

Corocznie obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczyna Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uderza on wówczas w Dzwon Pokoju, który znajduje się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon został podarowany przez japońską organizację World Peace Bell Association 8 czerwca 1954 roku. Jest on jedną z pięćdziesięciu identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie, zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku. Na dzwonie widnieje napis „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju mają zwrócić uwagę społeczeństw na potrzebę przestrzegania pokoju. Wyrażają również sprzeciw świata wobec wojen.

 „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”. – napisano w rezolucji ONZ.

ONZ wyznaczył tę datę również jako dzień globalnego zawieszenia broni i niestosowania przemocy. Tego dnia organizacje, instytucje oraz społeczności lokalne z całego świata, również na terenach okupowanych, organizują liczne imprezy, happeningi, seminaria, wykłady i pokazy filmów. W wielu miejscach Dzień Pokoju upamiętnia się chwilą ciszy.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzony 21 września 2020 roku, obchodzony będzie pod hasłem: „Wspólnie kształtujmy pokój”. Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca, by tego dnia wszyscy mieszkańcy świata świętowali szerząc współczucie, życzliwość i nadzieję w obliczu pandemii COVID-19. Tego dnia ONZ chce także, by wszystkie narody sprzymierzyły się przeciwko próbie wykorzystania wirusa do promowania dyskryminacji i nienawiści.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / now / 20.09.2020