Zakończyła się akcja “Cyrkuluj książeczko”

Właśnie dobiegła końca siódma edycja akcji „Cyrkuluj książeczko” w Centrach Handlowych Auchan. Coroczna kampania ma na celu zbiórkę książek dla dzieci przebywających w opiekuńczych domach dziecka oraz szpitalnych oddziałach. Przez 7 lat uzbierano blisko 43 tysiące egzemplarzy.

W zakończonej właśnie edycji akcji charytatywnej „Cyrkuluj książeczko” wzięło udział 11 Centrów Handlowych Auchan w całej Polsce. Od grudnia ubiegłego roku do końca stycznia klienci mogli oddawać niepotrzebne egzemplarze książek, bajek, zbiorów wierszy czy albumów do specjalnych, oznakowanych pojemników na terenie centrów.

Zebrane książki jak co roku są przekazywane wybranym oddziałom dziecięcym szpitali, opiekuńczym domom dziecka, pogotowiu opiekuńczemu, szkołom podstawowym, w tym szkołom specjalnym. Część trafia także do lokalnych publicznych bibliotek, dzięki czemu dzieci mają łatwiejszy dostęp do świata literatury. W tegorocznej edycji akcji w Centrach Handlowych Auchan zebrano 7022 egzemplarzy lektur.

– Dziękuję odwiedzającym nasze centra handlowe za przekazanie potrzebującym dzieciom książek w ramach akcji Cyrkuluj książeczko. Tegoroczny wynik zbiórki po raz kolejny dowodzi hojności naszych klientów, którzy chętnie dołączają do akcji charytatywnych – mówi Małgorzata Rajkow-Krzywicka, dyrektor CSR Immochan.

Zbiórka w ramach akcji „Cyrkuluj książeczko” została zakończona 31 stycznia 2018 roku. Organizatorem wydarzenia są Centra Handlowe Auchan oraz Fundacja „Już Pomagam”.

O Immochan Polska:

Immochan Polska Sp. z o.o. działa jako właściciel, inwestor, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych Auchan. Firma Immochan powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 13 krajach na świecie. W Polsce prowadzi działalność od 1996 roku. Obecnie posiada 24 centra handlowe i zarządza powierzchną handlową wielkości blisko 700 tys. mkw. Immochan Polska jest również wyłącznym komercjalizatorem 16 obiektów handlowych z hipermarketem Auchan (d. Real) o powierzchni 38 183 mkw. Immochan Polska Sp. z o.o. rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, infrastruktura, turystyka i rekreacja.