WaszaTurystyka.pl analizuje rynek turystyczny

 

Internetowy portal branży turystycznej WaszaTurystyka.pl obchodzi pięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji podsumowuje, co się zmieniło w branży od momentu, gdy powstał. Odpowiada też na pytanie: jakie są najważniejsze trendy w polskiej turystyce?

Już w 2013 roku, kiedy powstawał internetowy portal WaszaTurystyka.pl, jego twórcy zdawali sobie sprawę, że turystyka jest rozwojową i perspektywiczną gałęzią polskiej gospodarki, choć prawdziwy „boom” dopiero się zaczynał. W wyniku kumulacji różnych czynników, takich jak np. zmniejszone poczucie bezpieczeństwa w krajach „Starej Europy” czy dynamiczny rozwój polskiej oferty, turystyka krajowa nabrała przyspieszonego tempa rozwoju. Jej popularność rośnie z roku na rok. Do Polski coraz tłumniej przyjeżdżają też goście zagraniczni.

W ubiegłym roku Polskę odwiedziło 18,3 mln zagranicznych turystów.

Od roku, w którym powstał portal WaszaTurystyka.pl, a więc w ciągu zaledwie 5 lat, ich liczba wzrasta od 3,4 do 9,6 proc. (2013: +5,2 proc., 2014: +4,6 proc., 2015: +3,4 proc., 2016: +7 proc., 2017: +9,6 proc.). Polska Organizacja Turystyczna szacuje, że w 2018 wzrost ten wyniesie 6,7 proc., a więc zagranicznych turystów przyjedzie do Polski ok. 19 mln. Inne części branży też się rozwijają.

„Wiatru w żagle nabrała turystyka wyjazdowa.” – Uważa Adam Gąsior – redaktor naczelny portalu WaszaTurustyka.pl . – „W 2014 roku wakacje zagraniczne planowało 5 mln Polaków, w tym roku już 7,5 mln. Przez ostatnie 5 lat organizatorom turystyki zagranicznej wiodło się różnie. Krytyczny był rok 2015, gdy doszło do kilku wstrząsających zamachów terrorystycznych, w cieszących się popularnością wśród turystów, krajach. Na szczęście sytuacja w tych miejscach się ustabilizowała, turyści powrócili – co jest ważne z punktu widzenia nie tylko gospodarczego, ale też geopolitycznego. W Polsce touroperatorzy ugruntowali swoją sytuację finansową. Minęły już czasy nieoczekiwanych bankructw w szczycie sezonu. Dziś ten biznes jest stabilny i notuje kolejne rekordy sprzedaży.”

„Nastąpiło skrócenie średniego czasu wyjazdu.” – Zauważa Marzena Markowska – zastępca redaktora naczelnego portalu WaszaTurystyka.pl . – „W zamian zwiększyła się liczba podróży w ciągu roku. Widoczny jest wzrost wartości sprzedawanych usług oraz rosnąca popularność produktów premium. Oprócz tradycyjnego wypoczynku coraz więcej klientów interesuje się turystyką aktywną, kulinarną, medyczną oraz usługami spa i wellness.”

 

Adam Gąsior i Marzena Markowska
Adam Gąsior i Marzena Markowska

 

„Ostatnie 5 lat w prawie turystycznym to czas kończenia prac Komisji Europejskiej nad nową Dyrektywą w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.” – Komentuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Przepisy w założeniu miały dostosować regulacje do realiów rynkowych (np. rozwoju nowych narzędzi sprzedaży online) oraz zwiększyć ochronę konsumenta, a także wyrównać konkurencyjność organizacji działających na rynku. W 2017 roku zakończono prace nad ustawą, wdrażającą tę dyrektywę do polskiego prawa. Dla biur podróży to prawdziwa rewolucja i konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości prawnej.”

Sporo zmieniało się też w administracji i na stanowiskach kierowniczych organów odpowiedzialnych za turystykę. Przez ostatnie pięć zajmowało się nią kolejno czworo wiceministrów w Ministerstwie Sportu i Turystyki, po czym stanowisko podsekretarza stanu ds. turystyki zostało zlikwidowane, co może wskazywać na błędną marginalizacje tej branży przez rząd. Za promocję turystyczną Polski odpowiadało kolejno pięciu prezesów Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak częsta rotacja na stanowiskach, co do zasady, jest niekorzystna dla branży.

Jak będzie wyglądała turystyka w przyszłości? Fachowcy wyróżniają kilka trendów. Przede wszystkim, tak jak we wszystkich usługach, to konsumenci przejmują kontrolę nad tym, jak wygląda produkt. Wymagają od dostawców elastyczności, dostępności do szerokiego wyboru usług w jednym punkcie sprzedaży. Coraz większą rolę odgrywa sprzedaż mobilna. Na rynku pośredników online widać wyraźną konsolidację oraz zwiększanie się roli gigantów takich jak Google (choć ten ostatni nie zdecydował się jeszcze sam wejść w rolę pośrednika sprzedaży).

Co w ciągu pięciu lat osiągnął młody portal branżowy WaszaTurystyka.pl? Ukazało się na nim ponad 7.700 tekstów (pierwszy – 29 października 2013 r.), co daje średnią ponad sześć tekstów na każdy dzień powszedni.

Były wśród nich newsy ze świata biur podróży, hoteli, przewoźników, świata nauki, wiadomości o kierunkach turystycznych, statystykach, trendach i nowych atrakcjach turystycznych. A także wywiady, opinie, porady i komentarze.

WaszaTurystyka.pl czterokrotnie zorganizowała Forum Promocji Turystycznej, imprezę branżową dającą pole do dialogu i pokazującą dobre praktyki marketingu turystycznego.

Dwukrotnie przeprowadziła konkurs na film promocyjny „Kadry z Polski”. Pod koniec tego roku po raz trzeci ogłosi listę „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce”. Redakcja organizowała też dyskusje, debaty, brała udział w niezliczonych konferencjach, targach i wyjazdach studyjnych.

Autorzy portalu, Adam Gąsior i Marzena Markowska, wydają też Magazyn Turystyczny Wasze Podróże (waszepodroze.eu) i prowadzą serwis WaszaSlowacja.pl.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 03.11.18