Warsaw Enterprise Institute prezentuje plan odbudowy gospodarki

10 czerwca 2020 roku Warsaw Enterprise Institute zorganizowało konferencję dotyczącą odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z pandemią. Spotkanie było pierwszym z serii zatytułowanej „Plan odbudowy gospodarki po kryzysie COVID-19”. Na debacie przedstawionych został 16 punktowych rozwiązań o charakterze quick-win oraz dwa pierwsze z dziewięciu filarów planu odbudowy gospodarki.

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował światowy kryzys. Sytuacja wywołała konieczność weryfikacji dotychczasowych modeli i schematów funkcjonowania wszelkich obszarów życia. Pojawiły się nawet sugestie, że obecny stan może stać się początkiem zmian porównywalnych z okresem gospodarczych transformacji przełomu lat 80-tych i 90-tych.

Jak podkreślają eksperci WEI, obecna sytuacja powinna zostać wykorzystana na przeprowadzenie gruntownych reform prawa gospodarczego, systemu podatkowego, emerytalnego, sądownictwa, rynku pracy, na zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu oraz zmierzenie się z problemami demograficznymi. Powyższe wyzwania skłoniły Warsaw Enterprise Institute do sformułowania dziewięciu filarów, które staną się początkiem odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Filarem pierwszym, który został przedstawiony na konferencji, są rozwiązania punktowe quick-win. Wprowadzenie ich w jak najkrótszym czasie pozwoli na rozwój polskich firm. Działania te nie wymagają gruntownych reform systemowych i mają charakter techniczny. Punkty w ramach pierwszego filaru to:

1.    Zasada generalna – zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa

2.    Zamrożenie planów dotyczących podwyżki płacy minimalnej

3.    Zaniechanie rozwiązań mających na celu regulację cen rynkowych

4.    Wycofanie się ze zmian w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich

5.    Powszechne wdrożenie metody kasowej

6.    Zawieszenie naliczania i poboru podatków: od wydobycia niektórych kopalin oraz bankowego. Ograniczenie stosowania innych podatków sektorowych

7.    Uchylenie ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

8.    Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

9.    Zmiany w zakresie podatku akcyzowego

10. Skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych

11. Umożliwienie sprzedaży na odległość leków na receptę

12. Przepisy dotyczące ochrony środowiska w zakresie „dyrektywy plastikowej”

13. Dostęp do baz danych i rozwój informatyzacji administracji publicznej

14. Zniesienie opodatkowania dochodów kapitałowych z tytułu finansowania długu państwa

15. Usprawnienie infrastruktury prawnej i technicznej służącej obrotowi instrumentami dłużnymi

16. Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej menadżerów

Drugim omawianym w trakcie konferencji filarem był powszechny dostęp do szybkiego Internetu, który znacząco zaczął wpływać na rozwój gospodarki. Technologie teleinformatyczne ewoluują w bardzo szybkim tempie. Zwiększająca się liczba użytkowników oraz digitalizacja wszelkich aspektów życia wywołują wzrost zapotrzebowania na transmisję danych, a także na niezawodność usług. Stało się to widoczne szczególnie w czasie pandemii.

Polska w indeksie DESI (International Digital Economy and Society Index Indeks czyli indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) zajmuje 25 pozycję z 28 europejskich państw. Problemy widoczne są zarówno w pokryciu szybkim Internetem stacjonarnym, jak i w zakresie technologii bezprzewodowych.

Upowszechnienie szybkiego Internetu stało się pilną potrzebą, którą powinna poprzedzać intensyfikacja inwestycji w infrastrukturę. W związku z tym WEI stwierdza, ze polska polityka powinna zostać zaprojektowana w sposób gwarantujący przedsiębiorcom stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne, a także level playing field dla wszystkich uczestników cyfrowego systemu. Dodatkowo powinien zostać wprowadzony szereg zmian uelastyczniających w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Zmiany te są konieczne do przyspieszenia i racjonalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie przedsięwzięć telekomunikacyjnych. Według Warsaw Enterprise Institute stosowne będzie także podjęcie inicjatywy  w zakresie polityki fiskalnej i finansowej, stymulującej inwestycje w infrastrukturę oraz premiującej korzystanie z Internetu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 13.06.2020