Tykająca bomba w Gdańsku

140.000 litrów niebezpiecznych odpadów, które zostały porzucone na terenie magazynów przy Siennickiej  25 w Gdańsku zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Inspekcja Ochrony Środowiska wzywa Prezydenta miasta Gdańska do natychmiastowego ich usunięcia.

 

O tej sytuacji informacje Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska. Urząd powziął wiedzę o zagrożenia na podstawie opinii biegłego. Jego zdaniem 140.000 litrów niebezpiecznych odpadów, znajdujących się na terenie magazynów przy Siennickiej  25 w Gdańsku nie tylko zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, lecz również są łatwopalne i  wybuchowe. Stąd tak pilna interwencji Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Niebezpieczne odpady zagrażające zdrowiu i życiu ludzi zostały porzucone w magazynach przy Siennickiej  25 w Gdańsku w wyniku przestępstwa. Każdy z 203 pojemników  zgromadzonych na placu i magazynie zawiera tysiąc litrów niebezpiecznych substancji płynnych i jest wypełniony w około 70 proc. co daje łączna ilość 142.100 litrów niebezpiecznych odpadów. W przypadku rozszczelnienia pojemników i emisji do środowiska oparów substancji chemicznych doszłoby do skażenia i bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Praktycznie wszystkie substancje znajdujące się w pojemnikach są silnie palne, a niektóre z nich w zetknięciu z powietrzem  są wybuchowe.

 

Podejrzanym w tej sprawie jest Piotr T., który wykorzystywał dane przedsiębiorstwa założonego na tzw. „słupa”. Dzięki temu podpisał  umowę na dzierżawę hali magazynowej w Gdańsku i nielegalnie zgromadził niebezpieczne odpady. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk–Śródmieście.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /BEJ/ 29.01.2020 r.