Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

12 czerwca to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci. Pomysłodawcą jest Międzynarodowa Organizacja Pracy (The International Labour Organization). Celem jest zwrócenie uwagi na problem niewolnictwa i cierpienia niepełnoletnich.   Według danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) z 2017 roku wynika, że ponad 150 000 000 dzieci na świecie, w wieku 5-17 lat jest zmuszanych do pracy. Przybiera to różne formy w zależności od danego kraju, płci, czy wieku dziecka. Dziewczynki często zabierane są…

Czytaj więcej