Sztuczne ognie fajerwerki

Liczby mówią: Sztuczne ognie za 700.000.000 złotych

Agencja Informacyjna: Fajerwerki czyli sztuczne ognie wynaleźli Chińczycy. Były używane podczas modlitw o pomyślność i szczęście. Fajerwerki były także stosowane w celach bojowych. Obecnie są stosowane głównie w celach widowiskowo-rozrywkowych.Sztuczne ognie – spektakularne widowiska

Sztuczne ognie współcześnie są elementem widowisk na które składają się pokazy laserowe  w połączeniu muzyką elektroniczną. Sztuczne ognie są w postaci pokazu są też punktem kulminacyjnym wielu imprez plenerowych przebiegających w okresie wieczorowo-nocnym. Apogeum pokazów przypada na Sylwestra czyli ostatni dzień roku, oraz 1 stycznia na powitanie Nowego roku. Pierwsze znane pokazy sztucznych ogni zorganizowano na dworze cesarskim w Chinach w XII wieku. W Polsce pierwsza prezentacja ogni sztucznych miała miejsce we wrześniu 1781 r. na cześć elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Sztuczne ognie: rodzaje

Efekty świetlne powstające podczas pokazów sztucznych ogni można podzielić na 3 rodzaje: wybuchy kuliste, świetliki i eksplozje znacznikowe. Oprócz tego producenci stosują własne nazwy w celach handlowych: chryzantemy (gęste kule o nierównej długości ramion), palmy (kilkanaście ramion o różnej długości), peonie (gęste kule o równomiernie rozkładających się ramionach), wierzby (kilkanaście ramion opadających w dół), bukiety (ramiona zebrane w bukiet z kulami na końcu), fale (kilkanaście złotych ramion podobnej długości z kolorową kulą na końcu).

Jak powstają sztuczne ognie?

Kolory sztucznych ogni powstają w wyniku obecności jonów niektórych metali. Pod wpływem ciepła zostają one wzbudzone, a następnie oddają dostarczoną im energię w postaci kolorowego światła (widmo emisyjne). Temperaturę, a przez to jaskrawość barw, zwiększa się dodając do soli pyłów magnezowych lub aluminiowych i uzyskując w ten sposób temperaturę nawet 2.100 oC. Związki baru dają kolor zielony, sodu – żółty, strontu – czerwony, a miedzi – niebieski (zazwyczaj chlorek miedzi). Purpury i fiolety powstają ze zmieszania barwy czerwonej z niebieską. Uzyskuje się więc je dodając do chlorku miedzi związki strontu w odpowiednich proporcjach.

Liczby mówią: fajerwerkowy biznes

Współcześnie biznes związany z ogniami sztucznymi, w liczbach prezentuje się w następujący sposób.

1 dyrektywa 2013/29/EU reguluje branże pirotechniczną na terenie całej Unii Europejskiej 

5. miejsce na świecie po takich państwach jak Chińska Republika Ludowa, Królestwo Niderlandów, Federacyjna republika Brazylii i Republika Federalna Niemiec, zajmuje produkcja polskich fajerwerków

25.000 przedsiębiorstw w Polsce, według Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki jest powiązanych z branżą pirotechniczną 

30.000 miejsc pracy zapewniają w Polsce dystrybutorzy i importerzy z branży pirotechnicznej 

700.000.000 zł, wynosi obrót fajerwerkami w Polsce

1.000.000.000 dolarów ma wartość obrotu w światowym handlu wyrobami pirotechnicznymi

Sztuczne ognie – zgodnie z prawem

Warto pamiętać, że używanie sztucznych ogni może w określonych sytuacjach – zakłócania spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego bądź też nieostrożnego obchodzenia się z takimi materiałami – wyczerpywać znamiona wykroczeń opisanych w kodeksie wykroczeń. Posiadanie materiałów pirotechnicznych – w tym sztucznych ogni – podczas zgromadzeń jest wykroczeniem z kodeksu wykroczeń zagrożonym karą aresztu do 14 dni, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

Wnoszenie lub posiadanie takich materiałów podczas imprez masowych jest natomiast przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Przeciwko pokazom fajerwerków protestują obrońcy zwierząt, którzy wskazują, że hałas wywoływany podczas eksplozji  bardzo stresuje zwierzęta.

Przepisy w Polsce

W Polsce obowiązują konkretne przepisy zarówno dla dystrybutorów i producentów sztucznych ogni, jak i dla ich użytkowników. Oto kluczowe informacje na ten temat:

Dla dystrybutorów i producentów:

  1. Instrukcja Obsługi: Dystrybutorzy mają obowiązek umieszczania instrukcji obsługi w języku polskim.
  2. Rodzaje fajerwerków: Istnieją różne klasy fajerwerków (F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2), z których niektóre wymagają specjalnego pozwolenia do handlu.
  3. Bezpieczeństwo: Sztuczne ognie, które mogą pozostać w ręku w momencie ich odpalenia to tylko flary i zimne ognie.

Dla Użytkowników:

  1. Zakaz używania w miejscach publicznych: Używanie wyrobów pirotechnicznych jest zakazane w miejscach publicznych, z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia.
  2. Bezpieczeństwo: Fajerwerki powinny być używane tylko na otwartej przestrzeni i w bezpiecznej odległości od innych osób. Nie wolno ich odpalać z okien, balkonów, czy tarasów.
  3. Ograniczenia wieku: Sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim jest przestępstwem.
  4. Zasady bezpiecznego użytkowania: Należy przestrzegać instrukcji użytkowania i zachować ostrożność. Fajerwerki nie powinny być odpalane w pomieszczeniach zamkniętych ani w pobliżu obiektów narażonych na pożar.

Przepisy Transportowe:

  1. Klasyfikacja materiałów pirotechnicznych: Fajerwerki są klasyfikowane pod numerami UN (0333, 0334, 0335, 0336, 0337) i należą do różnych podklas i grup zgodności.
  2. Wymagania dla kierowców: Kierowcy przewożący materiały pirotechniczne powinni posiadać odpowiednie zaświadczenie o przeszkoleniu. W niektórych przypadkach, przy przewozie mniejszych ilości, wystarcza szkolenie stanowiskowe.
  3. Rodzaje pojazdów: Materiały pirotechniczne mogą być przewożone tylko w pojazdach spełniających specjalistyczne wymogi (EX/II lub EX/III).

Agencja Informacyjna, Liczby mówią, /DEC/ 9.12.2023

Ilustracja: DALL-E