Rozpoczęły się przygotowania do Welconomy

 

Jedna z najważniejszych konferencji biznesowych „Welconomy Forum in Toruń” przygotowuje się do drugiego ćwierćwiecza. Długa tradycji wydarzenia, to najlepszy dowód na to, że jest to pożyteczne przedsięwzięcie.

Welconomy Forum in Toruń to konferencja społeczno-gospodarcza, która już na trwałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stając się jednocześnie marką województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie stwarza okazję uczestnictwa w interesujących i merytorycznych dyskusjach oraz nawiązywania partnerskich kontaktów biznesowych.

XXVI Welconomy Forum in Toruń zapowiedziano na 18-19 marca 2019 roku.

Celem Welconomy Forum in Toruń jest łączenie różnych środowisk politycznych, biznesowych i naukowych, aby podczas wspólnych obrad znajdować nowe rozwiązania dla polskiej gospodarki.

Debaty mają charakter społeczno-gospodarczy. Różnorodność podejmowanych tematów sprawia, że każdy uczestnik może znaleźć interesujące dla siebie zagadnienia.

Prelegenci występujący podczas Welconomy Forum in Toruń reprezentują mnogość branż i poglądów, dzięki czemu bieżące tematy polityczno-gospodarcze analizowane są z wielu perspektyw, dając pełen obraz zjawiska. Gośćmi konferencji są eksperci, politycy, przedstawiciele biznesu i nauki.

Bogate, ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie organizatorów jest gwarancją dobrej współpracy. Dowodem są trwałe wieloletnie relacje z partnerami polskimi i zagranicznymi. Wokół wydarzenia tworzy się społeczność osób, które chętnie wracają każdego roku do Torunia. Pomimo skali na jaką realizowane jest Welconomy, konferencja może poszczycić się kameralną atmosferą. Organizatorzy zapewniają doskonałą przestrzeń do dwustronnych rozmów i promocji przedsiębiorstw i organizacji.

Świadectwem, potwierdzającym rangę Welconomy Forum in Toruń jest udział poważnych uczestników i wybitnych osobistości, którzy wielokrotnie odwiedzają konferencję oraz zwrócenie uwagi na Welconomy największych krajowych mediów.

Organizatorem Welconomy Forum in Torun jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”. Zostało ono założone w 2000 roku. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych, zainicjowanych przez Stowarzyszenie Forum Polska – Zachód, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996 – 2000. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia są: promocja procesu integracji europejskiej oraz współczesnych trendów cywilizacyjnych, wspieranie procesów dialogu i pojednania, tworzenie płaszczyzny wieloaspektowej dyskusji i wymiany poglądów, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów politycznych i gospodarczych w kraju i na świecie, wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu, promocja osiągnięć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, integracja środowisk wiejskich ze środowiskami miejskimi, a więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 09.10.18