Poznań stolicą prawa rolnego

 

Prawo rolne reguluje stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego. Jest to zbiór zasad dotyczący skomplikowanego i bardzo ważnego obszaru gospodarczego. W tym roku, po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Światowy Kongres Prawa Rolnego.

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbędzie się w Poznaniu. Uczestnikami tego wydarzenia będą przedstawiciele z całego świata. Sporo gości przyjedzie m.in. z Włoch i Hiszpani, Kuby i Meksyku. Zaplanowano wygłoszenie ponad 80 referatów. Na kongres przyjedzie Geoff Whitakker z prezydium Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego, z Wielkiej Brytanii.

Współczesne wyzwania prawa rolnego takie jak globalizacja, regionalizacja i lokalność będą głównymi tematami Kongresu.

Zadaniem rolnictwa jest zapewnienie żywności, ważne aby podejmowane działania były realizowane z należytą ochroną środowiska. Aby tak się działo potrzebne są właściwe przepisy regulujące tę materię. To także zagadnienia o których będzie się dyskutować podczas kongresu.

XV Kongres Prawa Rolnego będzie zajmować się też sprawami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz wykorzystywaniem w procesie produkcji organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), a także tzw. niegodziwymi metodami produkcji, zarówno pod względem technicznym, jak i w kontekście niehumanitarnie traktowanej siły roboczej.

Organizacja Kongresu w Poznaniu to wyjątkowa okazja do zaprezentowania polskiego dorobku prawa rolnego i ekonomiki rolnictwa.

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbędzie się w Poznaniu w dniach od 18-22 września 2018 r. Organizatorem wydarzenie jest Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 17.09.18