Poezja liter i nie tylko

Juliusz Erazm Bolek – Poezja liter i nie tylko w Łodzi

Agencja Informacyjna: Od 17 do 22 czerwca 2024 roku, w Off Piotrkowska Center, w samym kreatywnym sercu Łodzi, odbywa się prezentacja współczesnej sztuki „Bohema. Chaos Sztuki 2″, zorganizowana przez kolektyw artystyczny „W Związku ze Sztuką”. Podczas wydarzenia można zobaczyć m. in. ekspozycję poezji konkretnej „Poezja liter i nie tylko” Juliusza Erazma Bolka. Jest to pierwsza w historii prezentacja tego artysty w w Łodzi. 

Juliusz Erazm Bolek -ekspozycja „Poezja liter i nie tylko”

Juliusz Erazm Bolek – laureat nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, to najwybitniejszy obecnie polski artysta tworzący poezję konkretną. Teraz jego prace, po raz pierwszy w Łodzi, można obejrzeć na ekspozycji „Poezja liter i nie tylko”. Jest ona prezentowana podczas wydarzenia „Bohema. Chaos Sztuki 2” zorganizowanego przez kolektyw artystyczny „W Związku ze Sztuką”, w dniach 17-22 czerwca na Off Piotrkowska Center, różowe drzwi, na II i III piętrze, przy ul. ulicy Roosvelta 10 C, w Łodzi.

Co to jest poezja konkretna?

Poezja konkretna to nurt we współczesnej poezji eksperymentalnej, którego przedstawiciele czynią tworzywem działań poetyckich znaki językowe, ujmowane tak, by maksymalnie funkcjonalna stała się ich „materialność”, tzn. jakości wizualne lub dźwiękowe, natomiast wyłączeniu ulegały ich możliwe odniesienia do świata zewnętrznego i funkcja ekspresywno-impresywna. Budulcem tekstów poezji konkretnej są bądź graficzne reprezentacje owych znaków (a więc litery i ciągi liter – wśród nich także ułożone w słowa).

W utworach poezji konkretnej znaki literowe i ich ciągi występują często w towarzystwie znaków interpunkcyjnych i diakrytycznych, cyfr, symboli matematycznych itp. Wszystkie są traktowane w jednakowy sposób: jako elementy układu, którego sens rodzi się z ich wzajemnych odniesień na płaszczyźnie. Utwory poezji konkretnej to swego rodzaju koncepty graficzno-semantyczne, koncepty wykorzystujące efekt samoznaczenia znaków, które uwolnione od swoich znormalizowanych (uprzednich) zobowiązań komunikacyjnych, uporczywie odsyłają do samych siebie, do swojej fizycznej obecności w obrębie danego uporządkowania. 

Andrzej S. Grabowski: Wielopłaszczyznowość twórczości Juliusza Erazma Bolka

„Wielopłaszczyznowość specyficznej twórczości Juliusza Erazma Bolka obserwuję od wielu lat. Jest to wyjątkowa twórczość, ukazująca „Słowo” w innym wymiarze. Juliusza Erazma Bolka powinno się nazywać twórcą wielowymiarowym, ponieważ proponuje odbiorcom inne spojrzenie na formę słowa.” – Twierdzi Andrzej S. Grabowski – polsko-amerykański artysta sztuk wizualnych. 

Juliusz Erazm Bolek: Love

Na ekspozycji poezji konkretnej „Poezja liter i nie tylko” w Łodzi prezentowana jest m. in. najbardziej znana praca Juliusza Erazma Bolka „Love” – przedstawiająca wymowną multiplikację symbolu serca. Praca występuje w różnych wariantach graficznych, malarskich i formatach.

Juliusz Erazm Bolek: Och! Ziemio Ty Moja!

Na ekspozycji „Poezja liter i nie tylko” prezentowana jest także legendarna praca „Och! Ziemio Ty Moja”. Pochodzi ona z początków eksperymentów Juliusza Erazma Bolka z poezją konkretną. Jest to jeden z legendarnych obiektów artysty. W sieci można znaleźć  filmy z recytacji tego „wiersza” „Och! Ziemio Ty Moja!”. Od nazwy tej pracy pochodzi tytuł albumu zawierającego prace poezji konkretnej i plakatów poetyckich Juliusza Erazma Bolka.

Juliusz Erazm Bolek i granice formy

Juliusz Erazm Bolek bada granice formy. W efekcie swych poszukiwań napisał opowiadanie „Serpentyna” w drugiej osobie liczby pojedynczej, wiersze dialogowe oraz stworzył nowy gatunek literacki, tak zwany „emaliowany felieton poetycki” (połączenie felietonu z wierszem). Zajmuje się również poezją konkretną. Prace z tego zakresu zostały opublikowane w jego książkach „Litery i symbole” i Concrete words”.

Nowe formy prezentowania literatury

Juliusz Erazm Bolek szuka także nowych form prezentowania literatury. Tworzy plakaty poetyckie. Były one prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych. Prace ukazały się w albumach „Och! Ziemio Ty Moja” i „Obrazy ze słów”. Jego książka „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” pobiła Rekord Guinnessa na największy tom wierszy. Wynalazł też i opatentował nową formę książki – „bodybook”, którą można powiesić na szyi.

Juliusz Erazm Bolek – nagrody i wyróżnienia 

Juliusz Erazm Bolek – poeta i pisarz. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO (Award Word Day of Poetry UNESCO) za książkę „Abracadabra”. W 2017 roku jego poemat „Corrida” został wyróżniony tytułem „Wiersz Roku”. Publikacja została uznana za „Książkę Roku”, a autor otrzymał nagrodę „Złote Pióro”. W 2020 roku Juliusz Erazm Bolek otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. W 2022 roku został wyróżniony, jako pierwszy poeta, nagrodę „Optymista Roku”, w dowód uznania optymistycznej wymowy utworów, w tym słynnego poematu „Sekrety Życia”. W 2023 r. Juliusz Erazm Bolek otrzymał nagrodę „Sukces Roku 2023”. Kapitała doceniła jego osiągnięcia w 2022 r. m. in. wyjątkową, monumentalną, wystawę poezji konkretnej „Monochrome” w Galerii -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W 2023 roku Juliusz Erazm Bolek otrzymał Order Pro Mazovia przyznany przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Patroni i partnerzy „Bohema. Chaos Sztuki 2″

Wydarzenie „Bohema. Chaos Sztuki 2″, jest objęte patronatem Pani Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łódź. Sponsorami przedsięwzięcia są: Off Piotrowska Center, drukarnia offsetowa Lasertext, Wydawnictwo Drukarnia Kokocińska, Appellation Skład Wina i Oliwy. Patronat medialny nad projektem objęli Agencja Informacyjna i Radio Łódź.

AI, Kultura, /DEC/ 17.06.2024