PIT tylko przez internet?

 

Do 30 kwietnia 2019 r. Polacy składali roczne zeznania podatkowe. Według Ministerstwa Finansów tym roku większość rocznych PIT-ów zostało wysłanych przez internet. W tym roku PIT można było jeszcze przesłać w sposób tradycyjny – wysyłając pocztą odręcznie wypełniony formularz.

 

Liczba PIT-ów przesyłanych do urzędów skarbowych drogą internetową po raz kolejny wzrosła.

W tym roku padł nowy rekord elektronicznych deklaracji około 16 milionów, podczas gdy rok wcześniej było to 11 374 148 e-PIT-ów.

 

 

Po raz pierwszy możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego przez internet pojawiła się w 2013 roku. Od tamtej pory liczba osób składających tą drogą deklaracje podatkową stale rośnie. W tym roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w historii uruchomiło usługę Twój e-PIT, przy pomocy której Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników wypełnione zeznanie podatkowe (dotyczy formularzy PIT-37 i PIT-38). Z „gotowych” deklaracji nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

– „W tym roku nasze systemy przyjęły około 16 mln elektronicznych deklaracji PIT. To absolutny rekord, o prawie 5 mln więcej niż w ubiegłym roku (wzrost o 40 proc.). Cieszę się że Polacy tak chętnie rozliczają się elektronicznie.  Jeszcze bardziej cieszy mnie jednak tak duże zainteresowanie nową usługą Twój e-PIT, za pośrednictwem której, zostało złożonych prawie 7 milionów deklaracji. Wyniki te jednoznacznie pokazują, że przygotowaliśmy prostą, przyjazną i przejrzystą usługę” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

PIT składany elektronicznie posiada wiele zalet. W przeciwieństwie do mozolnego wypełniania rubryk na papierze – tutaj korzystamy z elektronicznych narzędzi – programów, które potrafią usprawnić jego wypełnianie. A przede wszystkim stanowią dla nas narzędzie kontroli, czy wypełniliśmy wszystkie rubryki. To wygoda nie tylko dla nas, ale również dla urzędów skarbowych. PIT elektroniczny pozwala na wyeliminowanie drobnych błędów formalnych, które w trakcie kontroli deklaracji PIT dostrzegali urzędnicy i wzywali podatników do ich naprawy. Częstym błędem papierowych PIT-ów jest na przykład nie podpisanie deklaracji przez podatnika. Naprawienie tego błędu wiąże się z wizytą w urzędzie skarbowym.

PIT elektroniczny to również mniej pracy z liczeniem, dla osób, które posiadają więcej niż jedno źródło przychodów. Programy do rozliczania podatków sprawnie sumują i również w tym zakresie sprawdzają poprawność kwot i same obliczają należny podatek. To oczywista wygoda.

Producenci oprogramowania co roku oferują kilka narzędzi do rozliczania deklaracji rocznej. Oferują one wiele udogodnień, na przykład integrację z bazą danych organizacji pożytku publicznego, która pozwala szybko, wygodnie i bez pomyłki przekazać jeden procent naszego podatku na cel społeczny. Niektóre z nich z kolei ograniczają możliwość wyboru organizacji społecznych – za bezpłatne oprogramowanie płacimy naszym jednym procentem podatku.

W przypadku programów wspomagających roczne rozliczenie podatkowe pozostaje problem ochrony naszych danych osobowych.

Są to nie tylko dane wyjątkowo wrażliwe: to w PIT umieszczamy adres zamieszkania, informacje kontaktowe, numer PESEL nasz i małżonka. To jednak nie wszystko: ten kto wejdzie w posiadanie danych z naszego PIT-u będzie znał również nasz dochód z podziałem na źródła a także posiądzie informacje o odliczeniach, ulgach np. na dzieci, których numery PESEL również w PIT się znajdują.

Z  tej perspektywy najbezpieczniejszym narzędziem do tworzenia PIT-ów elektronicznych  wydaje się system stworzony przez Ministerstwo Finansów – czyli „Twój e-PIT” dla osób zatrudnionych na etatach i e-Dokumenty z których korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na tej drugiej platformie możemy wypełnić interaktywny formularz PIT, ale w porównaniu z możliwościami oferowanymi przez niezależne programy jest on ubogi w udogodnienia. Posiada oczywiście narzędzia sprawdzania poprawności formalnej i sumowania kwot, niemniej brakuje w nim wygodnego kreatora dla osób, które są mniej biegłe z wypełnianiu dokumentów elektronicznych albo robią to po raz pierwszy. Pomimo iż platforma e-Dokumenty jest rozwijana od wielu lat, jest to ciągle raczej miejsce w którym możemy przepisać nasz PIT i wysłać, niż przyjazne, wygodne narzędzie intucyjnego rozliczenia deklaracji podatkowej.

Od wielu lat brakuje również integracji ministerialnego systemu e-Deklaracje z systemem e-PUAP, czyli tzw. profilem zaufanym. Aby wysłać nasz PIT elektronicznie musimy znać kwotę przychodu z poprzedniej rocznej deklaracji. Wbrew intucyjnemy oczekiwaniu, że można to zrobić za  pomocą Profilu Zaufanego, bardzo mocno promowanego ostatnio m. in. przez Pocztę Polską. To ogromny minus – Profil Zaufany który uniemożliwia komunikację z urzędami skarbowymi nie jest narzędziem pełnowartościowym. Dostrzegli to twórcy oprogramowania do wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – gdzie system Ministerstwa Finansów umożliwia podpisanie wysyłki plików zarówno podpisem kwalifikowanym, Podpisem Zaufanym jak i podobnie jak PIT, sumą przychodów za rozliczony rok podatkowy.

System e-Deklaracje jest znakomcie znany wszystkim przedsiębiorcom. Od 1 stycznia 2018 r. deklrację VAT (miesięczną lub kwartalną) można już złożyć wyłącznie elektronicznie. Urzędy skarbowe nie przyjmują już od przedsiębiorców wersji papierowych deklaracji VAT. Zresztą wszyscy płatnicy VAT muszą jednocześnie składać (również wyłącznie elektronicznie) Jednolity Plik Kontrolny, który nota bene duplikuje dane z deklaracji. Nie można powiedzieć, że Państwo traktuje ulgowo tych przedsiębiorców, którzy do elektronicznych dokumentów głowy nie mają. Jeśli nie potrafią sami ich wysłać – to bardzo chętnie, za opłatą, wspomoże ich biuro księgowe.

Korzyści dla administracji państwowej z eliminacji papierowego obiegu dokumentów są wielostronne, a liczba składanych e-PIT-ów wskazuje na to, że Polacy nie boją się tego rozwiązania.

Ministerstwo Finansów deklaruje dalszą atomatyzację deklaracji rocznych. Od 2020 r. usługa Twój e-PIT będzie dostępna dla osób, które składają PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Nie ma sensu pytać czy PIT będzie można złożyć w przyszłości wyłącznie przez internet. To wydaje się przesądzone. Pytanie jest zatem kiedy modernizujące się Państwo Polskie zrezygnuje z możliwości papierowego składania deklaracji PIT przez obywateli. Czy stanie się to już za rok?

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 09.05.19