Pamiętnik 2020 – konkurs literacki

Muzeum Niepodległości w Warszawie organizuje konkurs „Pamiętnik 2020”. Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Jak zapowiada organizator, celem przedsięwzięcia jest pokonanie codziennej nudy, która może dokuczać w związku z koniecznością pozostania w domach.

Organizator konkursu „Pamiętnik 2020” chce zachęcić do kreatywnego spędzania czasu. Pomysł przedsięwzięcia powstał, by rozwijać i promować zdolności artystyczne oraz osiągnięcia dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace literackie w formie pamiętnika. Tematyka pracy jest dowolna. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 31 maja 2020 roku.

Teksty zgłaszane na Konkurs muszą być opatrzone metryczką z danymi: imię i nazwisko, adres pocztowy uczestnika konkursu, adres mailowy, nr telefonu, wiek. Powinny być napisane czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5. Każda praca może zawierać maksymalnie 25 stron tekstu.

Więcej informacji na tema konkursu znajduje się pod linkiem:

http://http://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/konkurs-pamietnik-2020/

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą stanowić w jakiejkolwiek swojej części plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które w całości lub w części były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach. Przesyłając pracę Uczestnik wyraża zgodę na publikację w całości swojej pracy na stronie internetowej Muzeum.

Jury konkursu będzie oceniać literacką formę pamiętnikarska, spójność tekstu, poprawność językową,  gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną  oraz oryginalność pracy. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 czerwca 2020 roku. W finale przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce a każdej z kategorii wiekowych , oraz po trzy wyróżnienia. Laureaci uzyskają dyplomy, nagrody książkowe oraz vouchery upoważniające wstęp dla dwóch osób na wystawy w Muzeum Niepodległości do wykorzystania w 2020 roku.

Organizator zaplanował także uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się 18 września 2020 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 03.04.2020

Related Post