Obiekty sakralne będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami dzięki funduszom unijnym

Dolny kościół Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie zostanie otwarty po zakończonej rewitalizacji. Dzięki wsparciu funduszy unijnych, przeprowadzone prace konserwatorskie i budowlane umożliwią korzystanie z obiektu również osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dofinansowanie przekazane z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło niemal 16 mln złotych.

Warszawska Parafia Wszystkich Świętych jest obiektem zabytkowym stanowiącym ważną część dziedzictwa narodowego. Jest także jedną z największych świątyń w stolicy i od ponad 100 lat należy do grupy największych polskich kościołów.

– Dzięki środkom unijnym coraz więcej miejsc na historycznej i kulturowej mapie Polski jest dostępnych dla wszystkich. Dbamy o to, aby projekty architektoniczne były realizowane zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami  – stwierdza minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– To dzięki funduszom europejskim możliwa jest rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, która przyczyni się do zachowania polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Ten projekt, to wyraz solidarności pozostałych obywateli Unii Europejskiej z Polakami. Prawie 80% kosztów inwestycji (15,9 mln zł z 20 mln zł) to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Ta inwestycja będzie służyć wiernym, ale także gościom zwiedzającym Warszawę. Unijna pomoc, szczególnie w czasach obecnej pandemii koronawirusa, nie ustaje i nadal będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju polskich miast i wsi – mówi Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Projekt pozwoli dolnemu kościołowi otworzyć się na kulturę, a w jego przestrzeni będzie można skorzystać z trzech ścieżek edukacyjnych. Kościół posiada także wielofunkcyjną salę, przeznaczoną na strefę aktywności społecznej oraz do organizacji wydarzeń, imprez, zajęć i spotkań. Miejsce ma służyć także tworzeniu i podtrzymywaniu dobrych relacji polsko-żydowskich.

Dzięki inwestycji Programu Infrastruktura i Środowisko przywrócona zostanie ranga XIX-wiecznej świątyni, bowiem ku końcowi zmierzają także race w górnym kościele. Będzie tam można podziwiać zbiory cennych dzieł sztuki lub wysłuchać koncertów muzyki organowej, chóralnej czy kameralnej.

Całkowity koszt inwestycji, która wzmocni kulturalny oraz turystyczny potencjał świątyni, to niemal 20 milionów złotych.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 02.06.2020