Nadregulacje w sektorze SKOK

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe od ponad 25 lat stanowią ważny element polskiego rynku finansowego. Mimo tak długiej działalności przepisy prawa są wciąż nieodpowiednie wobec sektora SKOK-ów – wynika z “Białej Księgi” przygotowanej przez Instytut Staszica.

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje pozabankowe. Skupiają się na udzielaniu wsparcia finansowego swoim członkom. Członkiem SKOK-u mogą być osoby, które wypełniły deklarację członkowską, wykupiły przynajmniej jeden udział i wpłaciły obowiązkowy wkład członkowski. W Polsce wciąż działa 27 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

Instytut Staszica przygotował raport w postaci “Białej Księgi” odnośnie największych problemów sektora SKOK-ów. Podkreśla się w księdze, że SKOK-i są uzupełnieniem sektora bankowego i nie stanowią dla niego konkurencji. Udzielają bowiem pożyczek osobom, które nie są interesujące dla dla sektora komercyjnego. Nie skupiają się także na maksymalizacji zysków.

 

“W działaniach organów i instytucji państwa wobec SKOK mamy do czynienia z przejawami zarówno nadregulacji, jak i nierównego traktowanie podmiotów gospodarczych, a także braku strategii państwa wobec tego obszaru. Tymczasem SKOK-i to polskie instytucje, nie uwikłane w międzynarodowe zależności, nie oferujące ryzykownych i skomplikowanych produktów finansowych. Można przypuszczać, że jedną z form spełnienia postulatu polonizacji polskiego sektora finansowego mogłoby być wzmocnienie tego obszar”  – można przeczytać w raporcie.

 

Najważniejsze postulaty Instytutu:

 

  1. Uznanie odrębności i różnych funkcjonalności banków komercyjnych i instytucji spółdzielczych (banki spółdzielcze i SKOK-i) działających na polskim rynku oraz legislacja i polityka regulacyjna uwzględniająca funkcjonalne i celowościowe różnice w funkcjonowaniu tych sektorów.

 

  1. Traktowanie SKOK jako instytucji zapobiegających wykluczeniu finansowemu oraz wyrastających z autentycznego ruchu spółdzielczego, które powinny być traktowane jego instytucje spółdzielcze właśnie a nie porównywane regulacyjnie do wielkich, najczęściej międzynarodowych banków, od których różni je zarówno wielkość, jak i zakres transakcji.

 

  1. Zmiana otoczenia prawnego i regulacyjnego w kierunku stworzenia warunków do rozwoju SKOK, jako instytucji spółdzielczych i samopomocowych zapobiegających wykluczeniu finansowemu.

 

  1. Umożliwienie i wsparcie procesu cyfryzacji Kas

 

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Staszica.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 3.07.2019

 

 

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:11_Ko%C5%9Bciuszki_Street_in_Sanok_(2015)_Bieszczadzka_SKOK.jpg