Na wiosnę Wiersz Roku

21 marca jest obchodzony Światowy Dzień Poezji. To data wyznaczona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Z tej okazji już dzień wcześniej zostanie ogłoszony WIERSZ ROKU 2018, wyłaniany w drodze konkursu.

Intencją organizatorów jest poszukiwanie i promocja wierszy o szczególnych walorach artystycznych, odnoszących się do wartości humanistycznych i chrześcijańskich.

„Pomimo wielu zgłoszeń, zarówno ze strony członków kapituły jak i osób prywatnych (wiersze można było zgłaszać do 28 lutego 2018 r. – przyp. red) decyzja zapadła niemal jednogłośnie.” – mówi Miłosz Kamil Manasterski – Prezes Związku Pisarzy Katolickich. – „Członkowie Kapituły konkursu „Wiersz Roku” pochylili się nad każdą zgłoszoną propozycją, wśród których było wiele interesujących. Który utwór zyskał aprobatę Kapituły będzie się można dowiedzieć w dniu ogłoszenia. Jednak już teraz mogę powiedzieć, że decyzja Kapituły może być dla wielu osób zaskoczeniem, choć też sądzę, że powinna zyskać aplauz.”

Uroczyste ogłoszenie Wiersza Roku 2018 nastąpi we wtorek, 20 marca, o godz. 14.00, w Klubie Księgarza, na Rynku Starego Miasta 22/24, w Warszawie.

W Kapitule Nagrody WIERSZ ROKU zasiadają: Miłosz Kamil Manasterski – Prezes Związku Pisarzy Katolickich, Zbigniew Kowalewski – pisarz i dokumentalista, Jerzy Mosoń – dziennikarz i publicysta, Tomasz Wybranowski – poeta i dziennikarz i Juliusz Erazm Bolek – autor Wiersza Roku 2017.

Organizatorem konkursu WIERSZ ROKU jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona przez system komunistyczny PRL po II wojnie światowej. Obecnie Związek stara się odtworzyć historię przedwojennego Związku. Jednocześnie zajmuje się promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Jednym z przejawów tej działalności jest przyznawanie tytułu WIERSZ ROKU utworowi literackiemu o szczególnych walorach artystycznych. W planach jest organizacja Festiwalu Literatury Chrześcijańskiej

W ubiegłym roku Kapitału konkursu za WIERSZ ROKU 2017 uznała poemat „Corrida”, którego autorem jest Juliusz Erazm Bolek. Wiersz oparty jest na tragicznych losach Poety Grzegorza Przemyka i Jego matki, również Poetki, Barbary Sadowskiej, znanej z walki o wolnością z komunistycznym systemem PRL. Syn został zamordowany przez milicjantów, wykonujących polityczne dyspozycje swoich mocodawców ulokowanych w komunistycznych władzach PRL. Dostali oni zadanie tak skatować nastolatka, „aby nie było śladów”. Miało to przekonać matkę aby zaprzestała angażować się politycznie. Mimo, że udało się ustalić precyzyjnie personalia oprawców, nigdy, przez ponad 30 lat, nie doszło, nawet po zakończeniu dyktatury, do wymierzenia im zasłużonej kary za ich bestialski czyn.

Juliusz Erazm Bolek w poemacie „Corrida” dokonał głębokiego rozrachunku z całą sprawą dotyczącą mordu Grzegorza Przemyka, tuszowaniem sprawy i całym procesem dochodzenia prawdy. Poeta nadał swojemu utworowi bardziej uniwersalne przesłanie. Ukazał okrutną i cyniczną walkę Zła z Dobrem. Przedstawił nikczemność bestii, działających na polecenia Szatana, które nie cofną się przed żadnym odrażającym czynem. Ten motyw niekończącego się konfliktu Dobra i Zła sprawia, że poemat „Corrida” może być doskonale zrozumiany przez Czytelników na całym świecie.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna (BEJ) 15.03.2018