Meksykański bank, polska technologia

O wysokiej jakości polskich usług i produktów informatycznych mówimy od dawna. Teraz przekonają się o nich również Meksykanie.  Actinver Bank z siedzibą w Meksyku podpisał umowę na wdrożenie polskiego systemu najnowocześniejszej bankowości internetowej.

LiveBank to potężne narzędzie informatyczne które pozwala uruchomić wirtualny oddział banku.

Jest to nowoczesny i wygodny kanał komunikacji, współpracy a także transakcji. Celem stworzonego systemu jest realne umożliwienie wszelkich działań pomiędzy klientem a bankiem bez konieczności spotykania się poza siecią. Dzięki wirtualnemu doradcy w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych
klient nie musi nawet nigdzie chodzić, wszystkie sprawy z bankiem może zrealizować przez internet. Producentem systemu jest polska firma Ailleron.

Ailleron zawarł właśnie umowę z Actinver Bank z siedzibą w Meksyku na wdrożenie platformy LiveBank.

LiveBank pozwala bankom angażować klientów w dialog oraz sprzedaż produktów bankowych z wykorzystaniem kanału wideo, audio, chat, co-browsingu i współdzielenia dokumentów. LiveBank uzupełnia istniejące kanały bankowości elektronicznej.

Umowa zakłada wdrożenie nowej formy kontaktu klientów z bankiem tj. rozmowy tekstowe, audio, interakcje wideo z funkcjami prezentacji materiałów oraz możliwością uwierzytelniania klientów i autoryzacji operacji, zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilinych.

Actinver Bank to meksykański bank dla klientów zamożnych, specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej. Posiada 60 oddziałów w Meksyku i zatrudnia 1850 pracowników. Jest jednym z pięciu najważniejszych prywatnych banków w kraju.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty Spółki skierowane są do sektora finansowego i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 11.06.2018

Fot. by bonus1up – https://www.flickr.com/photos/bonus1up/6779287960/sizes/o/in/faves-83466550@N06/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20418731