Medycyna na XI EKG

13 maja 2019 startuje XI Europejski Kongres Gospodarczy. W ponad 150 sesjach tematycznych, łącznie swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się kilkuset prelegentów. Jednymi z wiodących tematów będą zdrowie i medycyna.

 

Podczas jedenastej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wiele sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach. Pięć z nich dotyczyć będzie, między innymi trendów i kierunków rozwoju opieki zdrowotnej oraz miejsca szeroko rozumianego sektora medycznego na gospodarczej mapie kraju. Uczestnicy kongresowych sesji, przygotowanych przez redakcję magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl, rozmawiać będą także o: najnowszych technologiach medycznych i możliwościach ich wdrażania do praktyki klinicznej; obecnej i postulowanej strukturze lecznictwa w Polsce; miejscu i roli jednostek samorządu terytorialnego w systemie opieki zdrowotnej; modelach finansowania ochrony zdrowia.

 

XI Europejski Kongres Gospodarczy stwarza też znakomitą okazję do kontynuowania dyskusji na wybrane tematy poruszone w trakcie IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych który gromadzi przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

 

Poniżej wybrana tematyka sesji XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego dotyczących ochrony zdrowia:

 

Wtorek – 14 maja 2019 r.

 

„European Start-up Days / Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania” (Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy, miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie)

 

Środa – 15 maja 2019 r.

 

„Gabinet, przychodnia, szpital – trudna układanka” (Struktura lecznictwa w Polsce – do jakiego modelu dążymy?, podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne – relacje i proporcje między głównymi ogniwami systemu, efekty wprowadzonych rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej w Polsce, medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia, sektor medyczny na gospodarczej mapie kraju – zatrudnienie, inwestycje, wartość infrastruktury, podmioty lecznicze, czyli przedsiębiorstwa ze szczególną misją – czy tylko non-profit?, oczekiwania i plany inwestorów wobec sektora medycznego, samorządy w systemie opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele szpitali i innych placówek ochrony zdrowia, skala samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia, samorządowe programy polityki zdrowotnej i kampanie edukacyjne, finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy, co wynika z tzw. ustawy 6 procent?, alokacja środków w systemie ochrony zdrowia – PRZEGLĄD rozwiązań, nowe mapy potrzeb zdrowotnych)

 

Udział w sesjach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconych sektorowi medycznemu potwierdzili już: Andrzej Bochenek – Członek Rady Nadzorczej – American Heart of Poland, Paweł Buszman – Prezes Zarządu – American Heart of Poland, Bartłomiej ChmielowiecRzecznik Praw Pacjenta, Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Zdrowia, Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego, Zastępca Przewodniczącego – Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, Mikołaj Gurdała – Regionalny Dyrektor ds. innowacji w Europie Północnej i Środkowej – EIT Health InnoStars, Katarzyna Jezierska-Stencel – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Jacek Krajewski – Prezes – Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu województwa podkarpackiego, Józef Kurek – Dyrektor – SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Prezes Zarządu – Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, Krzysztof Kurowski – Dyrektor ds. projektów strategicznych R&D – Grupa Polpharma, Andrzej Mądrala – Wiceprezydent – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Zarządu – Centrum Medyczne MAVIT, Adam Niedzielski – Zastępca Prezesa ds. operacyjnych – Narodowy Fundusz Zdrowia, Jarosław Oleszczuk – Prezes – AstraZeneca w Polsce, Agnieszka Pachciarz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego – Narodowy Fundusz Zdrowia, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, Radosław Sierpiński, p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych, Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Marcin Szczeciński – menedżer inwestycyjny – start-upy – Adamed Pharma, Mariusz Wójtowicz – Członek Zarządu – Polska Federacja Szpitali – Prezes Zarządu – Szpital Miejski w Zabrze, Prezes – Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego “Porozumienie Zielonogórskie”, Wojciech Zawalski – ekspert systemu ochrony zdrowia.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /BEJ/ 30.04.19