Małgorzata Motylow nową wiceprezes NIK

 

26 września 2019 r. Małgorzata Motylow objęła funkcję wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.

 

Motylow uzyskała zgodę komisji do spraw kontroli państwowej na objęcie posady. Wcześniej Komisja wyraziła także akceptację na zwolnienie trójki wiceprezesów NIK: Ewę Polkowską, Wojciech Kutyłę i Mieczysława Łuczaka. W obydwóch przypadkach uzyskano głosy pięciu posłów. Trzech było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

„W czwartek 26 września marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli z dniem 27 września 2019 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wiceprezesów NIK powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK” – głosi komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu.

 

Zmian dokonano na wniosek prezesa NIK – Mariana Banasia z wtorku, 24 września.

 

Małgorzata Motylow pochodzi z Chełma Lubelskiego. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, a także z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Pracę w Najwyższej Izbie Kontroli podjęła w 2001 roku.

 

Marian Banaś pod koniec sierpnia został powołany do pełnienia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Media ujawniły wątpliwości wokół jego oświadczeń majątkowych. Do czasu wyjaśnienia sprawy udał się na urlop. Oznacza to, że Motylow przejmie także jego obowiązki.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 27.09.2019

Fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński