Liczby mówią: zarobki kontrolerów lotów

 

Zarobki kontrolera ruchu lotniczego rosną wraz ze stażem. Dodatek stażowy wynosi od 3 do 20 proc. W ten sposób Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, zatrudniająca kontrolerów ruchu lotniczego stara się zatrzymać najlepszych pracowników w Polsce. Kontrolerzy ruchu lotniczego mają dodatkowych 15 dni płatnego urlopu. Oprócz tego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny, gdzie odkłada dodatkowe 7 proc. pensji pracownik.

11.000 złotych brutto miesięcznie to zarobki miesięczne podczas szkolenia, które trwa ok. 6 miesięcy, do uzyskania wstępnej licencji S-ATCL (Student-Air Traffic Controller Licence);

14.000-17.000 złotych brutto miesięcznie wynoszą zarobki okres praktyk OJT (On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym, które trwają około 9-10 miesięcy;

20.000 brutto złotych miesięcznie można zarobić po zdaniu egzaminu ATCL (Air Traffic Controller Licence) i otrzymaniu licencji ATCL;

24.000 złotych brutto miesięcznie zarabia Kierownik kontroli lotniskowej TWR;

38.000 złotych brutto miesięcznie wynoszą zarobki kierownika kontroli zbliżania APP;

52.000 złotych brutto miesięcznie zarabia kierownik kontroli obszaru ACC.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), (ang. Polish Air Navigation Services Agency – PANSA) to państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zajmuje się ona zarządzaniem przestrzenią powietrzną (ASM), zarządzaniem przepływem ruchu lotniczego (ATFM) i zapewnieniem służb ruchu lotniczego (ATS). Statek powietrzny znajdujący się w kontrolowanej przestrzeni powietrznej lub wykonujący operację lotniczą na lotnisku kontrolowanym jest pod stałym nadzorem kontrolerów ruchu lotniczego. Ich zadanie polega na zapewnieniu bezpiecznych odległości (separacji) pomiędzy statkami powietrznymi (a więc zapewnieniu służby kontroli ruchu lotniczego), a także pomiędzy statkami powietrznymi oraz różnego rodzaju strefami wydzielonymi z tej przestrzeni, oraz – w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji – na udzieleniu pilotowi asysty i pomocy.

Działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbywa się na trzech szczeblach kontroli terytorium Polski: służba kontroli obszaru, służba kontroli zbliżania i służba kontroli lotniska. Dodatkowo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia także służbę informacji powietrznej (FIS) w przestrzeni niekontrolowanej. Współdziała także z organami poszukiwania i ratownictwa (SAR), zapewniając pełnienie służby alarmowej.

Agencja Informacyjna, Liczby mówią, 3.05.2022