Liczby Mówią: Światowy Dzień Ludności

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 11 lipca Światowym Dniem Ludności (ang. World Population Day). Pomysłodawcą święta była Rada Zarządzająca UNDO w 1989 roku. Ma ono upamiętniać rocznie „Dnia Pięciu Miliardów”. Obchody Światowego Dnia Ludności mają zwracać uwagę społeczeństwa na znaczenie problemów ludnościowych, w szczególności w kontekście planów i programów rozwoju.

Liczby mówią: Dzień Narodów Zjednoczonych

2 osoby średnio umierają na świecie w ciągu jednej sekundy

5 noworodków rodzi się średnio na świecie w ciągu jednej sekundy

33,7 lat to średnia wieku ludności na świecie

43 osoby/km²  to gęstość zaludnienia na świecie

72,7 lat to oczekiwana średnia długość życia

37 766 327 ludzi żyje w Polsce

55 000 000 ludzi umiera co roku na świecie

131 000 000 dzieci rocznie rodzi się na świecie

743 180 000 osób  to ludność Unii Europejskiej

7 976 347 502 osób to stan ludności na świecie z 31 grudnia 2022 roku.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 8.07.2023