Liczby mówią: Amerykanie

Stan umysłu Amerykanów w wybranych zagadnieniach

  • 33 % Amerykanów nie wie co to jest trójpodział władzy,
  • 34 % Amerykanów nie wierzy w teorię ewolucji,
  • 37 % Amerykanów nie potrafi wymienić choćby jednej wolności gwarantowanej

           konstytucją,

  • 38 % Amerykanów twierdzi, że nie kupi piwa Corona, bo może zwiększyć to

           zakażenie koronawirusem,

  • 42 % Amerykanów podziela pogląd o powstaniu wszechświata zgodnie z doktryną

     kreacjonizmu,

  • 50 % Amerykanów nie potrafi wskazać na mapie gdzie jest Nowy Jork.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza, nr86.9365,1 tekst „Adam i Ewa na dinozaurze”

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaLiczby mówią /DEC/ 12.04.2020