Znamy laureatów World Poetry Day UNESCO 2018

 

10 kwietnia 2018 r. w Muzeum Literatury w Warszawie został ogłoszony tegoroczny laureat Award World Poetry Day UNESCO. Nagrodę w latach poprzednich otrzymali uznali poeci mi.n. ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Jarosław Klejnocki, Kazimierz Brakoniecki, Juliusz Erazm Bolek i Miłosz Kamil Manasterski.

Nagroda Award World Poetry Day UNESCO jest przyznawana od 2000 r. Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest od samego początku Aleksander Nawrocki, poeta, wydawca, redaktor naczelny pisma “POEZJA dzisiaj” i szef Wydawnictwa Książkowego IBiS.

Podczas uroczystości 10 kwietnia 2018 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta w Warszawie nagrodę Award Word Poetry Day UNESCO 2018 otrzymał poeta Leszek Dembek.  Nagrodę „Gold Pen Award” XVIII Word Poetry Day UNESCO 2018 otrzymała Rachel Schancer za tom wierszy “Co mnie boli?”.

Przyznano również Nagrodę “POEZJI dzisiaj”  Andrzeja Kosmowskiego.  W trakcie uroczystości wręczony został także “Złoty Pierścień” przyznawany przez Klub Literacki “Nasza Twórczość” przy Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska”, który otrzymał poeta Peter Gehrish z Niemiec.

Rachel Schancer urodziła się w Polsce – większość życia spędziła za granicą – dziennikarka, podróżniczka, felietonistka,
animatorka kultury. Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Globtrotera, Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów oraz wielu organizacji i związków twórczych w Polsce i za granicą. Zna kilka języków. Mama dwóch córek, dom dzieli między Polskę a Izrael.

Co boli Rachel Schancer?

Leszek Dębek – ur. 1957 r., poeta, były oficer Wojska Polskiego; politolog, bibliotekarz, animator życia literackiego. Związany z wojskowym ruchem literackim, przewodniczący Wojskowego Koła Literackiego „In Aeternum’’ przy Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.  Publikował na łamach wielu czasopism. Pisze piosenki literackie oraz szkice o poezji. Jest współautorem scenariuszy przedstawień poetyckich m.in. „…niech światło w nocy nie zgaśnie …”(1995), „Miasto, które znam”(2008), „Święty”(2012). Współorganizator przedstawień poetyckich oraz Korytowskich Nocy Poetów. Inicjator wieczorów Akademii Literatury w Klubie 12 DZ w Szczecinie oraz pomysłodawca i współorganizator cyklicznych spotkań pn. Laboratorium Poezji.

Obchody Światowego Dnia Poezji w Polsce organizowane przez Redakcję “POEZJI dzisiaj” trwają kilkadziesiąt dni, w trakcie których odbywają się liczne spotkania autorskie, koncerty i prezentacje polskich twórców i gości zza granicy. W obchody włącza się również Związek Pisarzy Katolickich, który ogłasza z tej okazji “Wiersz Roku”

https://agencja-informacyjna.com/kultura/swiatowy-dzien-poezji-unesco-po-raz-18-wideo/

Znamy Wiersz Roku 2018

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna /EST/ 10.04.2018, Fot. Jolanta Bogusławska