Instytut Biznesu zaniepokojony rosnącymi kosztami

 

Rosną obciążenia pracodawców. Wzrost minimalnego wynagrodzenia to nie jedyne nowe koszty od 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że umowy zlecenia staną się albo mniej korzystne, albo droższe. Do parlamentu trafił projekt ustawy w tej sprawie, a Instytut Biznesu przedstawił swoje stanowisko.

 

Stanowisko Instytutu Biznesu odnosi się do projektu ustawy dotyczącego „oskładkowania umów cywilnoprawnych”. Wynika z niego uzasadniona troska o przedsiębiorstwa jako podmioty mające znaczenie dla rozwoju gospodarki. Szybkie podnoszenie kosztów pracy zdaniem Instytutu Biznesu jest bardzo ryzykowne i z tego powodu postuluje on rozwagę i wstrzymanie prac nad zmianami w tej sprawie.

 

Instytut Biznesu wskazuje, że ostatnie dane dotyczące polskiej gospodarki pokazują, że w najbliższych kilkunastu miesiącach PKB będzie rósł, jednak stosunkowo wolno, prognozy dla Polski obniżyły m. in.: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska. Do tego należy dodać zjawiska związane z odsuwającą się datą brexitu oraz spowolnieniem gospodarczym w strefie Unii Europejskiej.

 

„Wprowadzenie w najbliższych kilkunastu miesiącach przez ustawodawcę kolejnych regulacji skutkujących wzrostem kosztów pracy, niesie za sobą, mimo przekonania o korzyściach dla pracowników i budżetu ZUS niepokojące dla gospodarki konsekwencje. – Można przeczytać w stanowisku Instytutu Biznesu w sprawie składkowania umów cywilnoprawnych. – „Przedsiębiorstwa musiałyby odprowadzać składki od zatrudnionych na każdą umowę zlecenie i to w pełnej wysokości. Takie rozwiązanie będzie mieć negatywne skutki dla zasad przedsiębiorczości.”

 

Instytut Biznesu uważa, że zmiany uderzą nie tylko w pracodawców, ale również w wielu spośród ok 1,11 mln pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie, w szczególności w studentów i osoby wchodzące na rynek pracy. Istnieje ryzyko, ze aby uciec od nowych obciążeń pracodawcy i wykonawcy mogą przenosić dwoje relacje do „szarej strefy”, przez co zjawisko to może zwiększyć swoje rozmiary.

 

Z pełną treścią, stanowiska Instytutu Biznesu w sprawie składkowania umów cywilnoprawnych, można się zapoznać pod adresem: https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2019/11/IB-STANOWISKO-w-sprawie-osk%C5%82adkowania-um%C3%B3w-cywilnoprawnych.pdf

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 18.11.2019