Instytut Biznesu: groźny wyższy VAT na napoje owocowe

19 lutego 2019 r. podczas obrad sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi może dojść do dyskusji pomiędzy Ministrem Finansów i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem sporu może być projekt zmian stawek VAT  na napoje owocowe i warzywne o zawartości soku powyżej 20 proc. Ministerstwo Finansów stoi na straży przychodów do budżetu państwa. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa musi myśleć o zabezpieczeniu znajdujących się w niełatwej sytuacji polskich sadowników. Nowe propozycje podatkowe mogą zaś tylko pogorszych ich sytuację.

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowej ustawy o VAT. Ministerstwo zapowiedziało, że stawki VAT zostaną w nowej ustawie logicznie uporządkowane, a w przypadku różnych stawek VAT na bardzo podobne produkty, przyjęta zostanie stawka niższa. I rzeczywiście projekt wnosi obniżkę stawek VAT dla wielu produktów i usług. Jednak nie dla wszystkich. W przypadku napojów owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych z min. 20 proc. zawartością soku lub przecieru, stawka ta ma wzrosnąć do najwyższej wartości czyli 23 proc. Ten pomysł budzi ogromne kontrowersje.

Dzisiaj w sprawie podniesienia VAT na tę kategorię napojów wypowiedział się również Instytut Biznesu. W opublikowanym na stronie www.instytutbiznesu.com.pl stanowisku czytamy:

 

Instytut Biznesu ocenia, że planowana podwyżka VAT na napoje owocowe i warzywne jest negatywne dla wszystkich stron – polskiej gospodarki, branży sadowniczej, producentów napojów, owoców i warzyw, indywidualnych rolników oraz konsumentów. Według ustawodawcy, nowy system miał być neutralny dla przedsiębiorców i polskiego budżetu. Przykłady różnych stawek podatkowych zaproponowanych dla kategorii soków, nektarów i napoi pokazują, że nie udało się osiągnąć zamierzonych celów. W opinii Instytutu, obłożenie napojów owocowych maksymalnym podatkiem, osłabi kondycję wielu grup wiodącego sektora gospodarki rolno-spożywczej – sadowników, rolników oraz producentów. Zmiany te są również negatywne dla konsumentów.”

 

Według ekspertów Instytutu Biznesu podniesienie stawki VAT  spowoduje spadek jakości napojów owocowych, ze względu na to, że producenci, aby pozostać konkurencyjni, będą zmuszeni poszukiwać oszczędności.

W ich efekcie zawartość naturalnego soku w napojach może spaść nawet o połowę, do 10 proc., tak, jak już w tej chwili ma to miejsce w większości państw Unii Europejskiej. Cena napoju owocowego może wzrosnąć nawet do ok. 1,3 zł na litrze, co niewątpliwie odczują konsumenci. Według Instytutu Biznesu rezultatem podwyżki stawki VAT może być coś, czego prawdopodobnie Ministerstwo Finansów wcale sobie nie życzy: zwiększony popyt na napoje gazowane, które wybiorą konsumenci kierujący się ceną. Eksperci Instytutu Biznesu twierdzą, że w wyniku zmian stawek VAT nie nastąpi wzrostu spożycia naturalnych soków 100 proc. Badania dotyczące konsumcji w Europie i analiza zachowań konsumenckich potwierdzają, że zmniejszone spożycie napojów owocowych przekłada się na większe spożycie napojów bezalkoholowych gazowanych, a nie soków 100 proc., czy wody – jak zakłada ustawodawca.

 

„Instytut Biznesu krytycznie odnosi się do planowanych przez Ministerstwo Finansów podwyżek stawki VAT na napoje owocowe i warzywne, z dotychczasowych 5 proc. na 23 proc. Wzrost podatku wywoła szereg negatywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki, w tym krajowych sadowników, przetwórców i rolników. Warto, aby narodowe interesy i deklaracje wsparcia polskich przedsiębiorców były spójne z realnymi działaniami rządu, określającego się mianem „patriotycznego”. Równocześnie Instytut Biznesu ma nadzieję, że wspólne obrady decydentów odpowiedzialnych za rolnictwo i ład finansowy w Polsce  pozwolą znaleźć porozumienie, które będzie korzystne dla polskich rolników, producentów i konsumentów” – czytamy w stanowsku.

 

Branża szacuje, że nowa, wyższa stawka VAT może mocno ograniczyć zapotrzebowanie polskiego przemysłu napojowego na owoce i warzywa z polskich upraw nawet na poziomie 75 proc.

Nałożenie 23 proc. VAT na napoje owocowe, według wyliczeń spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na polskie owoce i warzywa o 150 tys. ton w skali roku. Z kolei konsumenci zostaną obciążeni z tytułu podniesienie stawki VAT kwotą ok. 400 mln zł

 

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 18.02.2019