Innovation Box teraz w Polsce

 Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej oraz patentów – tzw. Innovation Box. Wprowadzone ulgi typu Innovation Box występowały do tej pory w krajach wysoko rozwiniętych: Irlandii, Wielkiej Brytanii. Francji, Holandii itp.

 

Nowa ulga będzie wynosić 5 procent, zamiast 19 procent. Rozwiązanie opracowane wg standardu OECD dla ulg bazujących na przychodach z praw własności intelektualnej ma na celu wspieranie rozwoju technologii i inicjowanie nowych miejsc pracy w branży gospodarczej.

Resort finansów twierdzi, iż regulacje zwiększą atrakcyjność wśród działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, zwiększą świadomość z zakresu praw własności intelektualnej jak źródła przychodów, a przede wszystkim zmodyfikują model ekonomiczny oparty na wiedzy gospodarczej.

“- Skorzystanie z wyżej wymienionej ulgi jest możliwe po spełnieniu kilku wymogów – podaje Instytut Biznesu. – “Przede wszystkim korzystanie z ulgi będzie możliwe dla przychodów innych od przychodów z zysków kapitałowych. W praktyce oznacza to odliczenie wydatków, które stanowiły koszt uzyskania wpływów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową. Określeniem działalności badawczo – naukowej jest działalność twórcza dotycząca badań naukowych lub prac rozwojowych, która ma za zadanie zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań. Jednak działalność badawczo – rozwojowa nie jest wykorzystywana tylko dla podmiotów realizujących badania naukowe oraz zajmujących się branżą technologiczną.”

 

Działalność B+R nie jest tym samym, co sporadyczne, jednorazowe lub okresowe zmiany, których celem jest jedynie utrzymanie takiego samego poziomu towarów i usług. Dotyczy to również zmian sporadycznych podejmowanych jednorazowo lub nieregularnie.

Praca rozwojowa, która pozwala na skorzystanie z ulgi oznacza działalność obejmującą kształtowanie, nabywanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na tworzenie nowych, ulepszonych produktów, procesów i usług.

“Obniżona stawka podatku jest określona odpowiednimi warunkami” – czytamy na stronie Instytutu Biznesu. “- Po pierwsze, należy wypełnić obowiązki ewidencyjne, które polegają na kwalifikacji praw własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych dla ustalenia przychodów i strat przypadających na każde prawo własności intelektualnej. Obowiązki ewidencyjne dotyczą płatników, którzy wykorzystują więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, dokonuje zapisów w księgach rachunkowych, który ustala łączny dochód z praw własności intelektualnej”

 

Więcej informacji na stronie: https://instytutbiznesu.com.pl/ulga-podatkowa-z-innovation-box/

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 05.05.19